Hei! Olen Laura Jokela, syksyllä 2019 opinnot aloittanut yhteisöpedagogiopiskelija. Olen saanut upean mahdollisuuden suorittaa ensimmäistä työharjoitteluani Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:ssä. Olen tuntenut oloni äärimmäisen tervetulleeksi ja on ollut upea kasvattaa omaa ammatillista itsevarmuuttani näin lämpimässä ja kannustavassa työyhteisössä. Olen päässyt suorittamaan työharjoitteluani niin etänä kuin paikan päällä, ja minulle on tarjottu toinen toistaan monipuolisempia oppimismahdollisuuksia. 

Oman ammatillisen kehitykseni lisäksi olen saanut huomata, kuinka omistautuneita työntekijät ovat yhdistyksen työlle. On ollut mahtavaa toimia työyhteisössä, jossa työ koetaan näin merkitykselliseksi. Tämä on myös vahvistanut omia käsityksiäni siitä, että tulevaisuudessa haluan tehdä työtä, jossa pystyn vaikuttamaan asioihin, jotka itse koen merkityksellisiksi. Onnekseni harjoitteluni aikana minulle on annettu paljon eväitä tähän: olen päässyt mukaan suunnittelemaan valtakunnallisen Ilonan päivän kirjastotapahtumaa, päässyt tutustumaan yhdistyksen arkeen, toimintatapoihin sekä käytännön työhön, saanut arvokkaita mahdollisuuksia harjoitella ryhmänohjaamista sekä pystynyt hyödyntämään omaa osaamistani niin teknisellä kuin visuaalisellakin puolella. Olen erityisen kiitollinen siitä, että näin harjoittelijanakin minun omat vahvuuteni on huomioitu ja olen saanut tilaisuuden hyödyntää niitä.  

Harjoitteluni on määrä päättyä Ilonan päivän 9.10. aikoihin, mutta tulen hyödyntämään yhdistyksessä oppimiani taitoja vielä pitkään tulevaisuudessakin. Haluan kiittää kaikkia V-S FinFami ry:ssä siitä, että olette antaneet minulle näin ihanan kokemuksen järjestötyöstä ja ensimmäisestä työharjoittelustani! 

Pin It on Pinterest