Olen Noora Tamminen, vuoden 2020 lopussa valmistuva sosionomiopiskelija, ja olen päässyt nyt seitsemän viikon aikana tutustumaan Varsinais-Suomen FinFamin toimintaan ja työntekijöihin suorittaessani opintoihini kuuluvaa harjoittelujaksoani. Olen viihtynyt todella hyvin etätyöskentelystä huolimatta ja oppinut valtavasti V-S FinFamilla tehtävästä työstä.

Harjoitteluni, joka päättyy juhannukseen, on painottunut esimiestyöhön, joten asiakastyössä minuun ei juurikaan ole voinut törmätä. Muutamana kertana harjoitteluni aikana osallistuin Tukinetissä toteutuvaan avoimeen chattiin mielenterveys- ja päihdeomaisille, jonka kautta käsitykseni omaisten avuntarpeesta laajentui entisestään. Opin jatkuvasti paljon uutta asiakastyöstä muita työntekijöitä tarkkaan kuuntelemalla, kyselemällä sekä työhön itse tutustuessani. Olen huomannut, kuinka suurella sydämellä työtä mielenterveysomaisten parissa tehdään ja todennut ihmiseltä ihmiselle ajatuksen toteutuvan myös käytännössä, vaikka kiire painaisikin välillä päälle.

Yhtenä päätehtävänäni, kuten esimiehillä yleensäkin, oli selvittää miten työyhteisö voi. Erityisesti näin koronan tuomien poikkeusolojen aikana on tärkeää, että etätöissä pidetään huolta omasta jaksamisesta. Haastattelin työntekijöitä heidän ajatuksistaan työhyvinvoinnista etätöiden aikana sekä miten onnistuneena etäjohtamista poikkeusolojen aikana pidetään. Tärkeimpinä asioina haastatteluista nousi esiin palautteen saannin tärkeys ja työntekijöiden keskinäisestä yhteisöllisyydestä huolehtiminen. Jaksamisesta niin töissä kuin arjessa muutenkin on tärkeää puhua ääneen ja rohkeasti hakea uusia ratkaisuja oman hyvinvoinnin tueksi. Oli mahtavaa olla harjoitteluni ajan osana työyhteisöä, jossa pidetään huolta itsestä, työkavereista sekä tuetaan asiakkaita löytämään yhdessä keinoja hyvinvoinnin tueksi.

Kiitos koko Varsinais-Suomen FinFamin porukalle siitä, että sain harjoitella tulevaa ammattiani kanssanne ja kuinka otitte minut avosylin vastaan ja osaksi työyhteisöä!

Pin It on Pinterest