Kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia, hän on usein huolissaan lapsistaan. Vanhemmuus ei ehkä suju kuten ennen. Väsymys voi viedä voimat tai kärsivällisyyttä ei tunnu riittävän. Vanhempia saattaa askarruttaa myös se, mitä lapset näkevät vanhemman sairaudesta ja miten he sen kokevat. Perheen lapsille perheenjäsenen sairaudesta puhuminen antaa mahdollisuuden ymmärtää perheen tilannetta paremmin. Sosiaalinen verkosto, kuten lasten harrastukset ja kaverit, tukevat lasten hyvinvointia. Rajojen asettaminen sairastuneelle perheenjäsenelle auttaa muita perheenjäseniä säätelemään omaa jaksamistaan sairastuneen läheisen rinnalla.

Lapset Puheeksi -keskustelu on tarkoitettu alaikäisten lasten vanhemmille. LP-menetelmä on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Alunperin LP-keskustelu on kehitetty psykiatrisen hoidon apuvälineeksi tilanteisiin, jossa vanhemmalla on psyykkinen sairaus ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Nykyään menetelmää käytetään myös tilanteissa,
joissa perheenjäsenellä on somaattinen sairaus, aivovamma tai kun perheessä on haastava elämäntilanne esim. vanhemman työttömyys. Menetelmää käytetään kouluissa, varhaiskasvatuksessa, sosiaalipalveluissa ja järjestöissä. Sitä suositellaan käytettäväksi ennaltaehkäisevästi, mutta se sopii  käytettäväksi muissakin tilanteissa.

Menetelmän tarkoituksena on vanhemmuuden, koko perheen hyvinvoinnin ja lasten kehityksen tukeminen. Lapset Puheeksi -keskustelun aikana vanhempi ja FinFamin työntekijä käyvät läpi, miten vanhemman sairaus vaikuttaa perheen arkeen, miten hän hoitaa sairauttaan, mitkä ovat vanhemmuuden vahvat ja haastavat puolet, mitkä ovat lapsen vahvuudet ja haavoittuvuudet. Vanhempien huolen aiheisiin mietitään yhdessä vaihtoehtoja arkeen. Vanhemmat ja työntekijä tapaavat 1-3 kertaa. Jos perheessä on useampi lapsi, jokaisen lapsen tilanteesta keskustellaan erikseen. Lapsen iästä ja tilanteesta riippuen keskusteluissa voi herätä tarve tavata myös lasta. Vanhemman kanssa määritellään yhdessä tarpeet, tavoitteet ja aiheet tapaamiselle. Lapsen kanssa voi tulla esiin muitakin tärkeitä teemoja, joista voidaan keskustella ja tukea näin lapsiomaista. LP-menetelmän konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Työskentelyn avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toistensa kanssa. Menetelmä sisältää ihmissuhteisiin ja toimintaan sekä ajatteluun ja tunne-elämään liittyviä elementtejä.

Lisätietoa menetelmästä: Esite https://finfami.fi/wp-content/uploads/Lapset_Puheeksi_esite_aukeama.pdf

Tiedustelut ja ajanvaraus keskusteluun Sirpa Madsen p. 044 793 0585 tai [email protected]  

Pin It on Pinterest

Lahjoita