Tietosuojaseloste, 25.05.2018

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n tietosuojaseloste on tehty vastaamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia määräyksiä, jotka liittyvät rekisterinpitäjien velvoitteisiin informoida rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on tehty kaikista yhdistyksemme henkilötietorekistereistä ja ne ovat kaikkien rekisteröityjen saatavilla. 

Tietosuoja-asetuksen, josta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation, tarkoituksena on saattaa tietosuojaan liittyvä säätely digiaikaan. Asetuksen tavoitteena on turvata kansalaisten tietosuojaoikeudet paremmin, ja se säätelee kaikkea henkilötietojen käsittelyä sekä siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Henkilötietolaki (523/99) 10. ja 24. §

Rekisterin pitäjä:

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry,  Itäinen Pitkäkatu 11 a, 20520 Turku, p. 044 793 0580, [email protected]  

Rekisteriasioista vastaava ja yhteyshenkilö:

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, Sirpa Madsen toiminnanjohtajan sijainen 30.6.2018 asti, [email protected] p. 044 793 0585

Rekistereistä löytyvät seuraavat tiedot:

 1. Rekisterin pitäjä ja vastuuhenkilö 
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 3. Rekisterin nimi/tietosuojaseloste
 4. Rekisteröidyt
 5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käyttötarkoitus
 6. Käsiteltävät henkilötiedot
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
 9. Tietojen suojaus; manuaalinen ja sähköinen 
 10. Tietojen käsittelyn kesto 
 11. Tietojen käsittelijät 
 12. Rekisteröityjen oikeudet
 13. Yhteydenotot
 14. Muutokset tietosuojaselosteessa

Tietosuoja löytyy seuraavista rekistereistä:

 1. Jäsenrekisteri, Nekkari
 2. Vapaaehtoisten rekisteri
 3. Tukihenkilötoiminnan rekisteri 
 4. Asiakasrekisteri 
 5. Ilmoittautumis- ja hakemisrekisteri/ Lyyti, sisältäen koulutukset, tapahtumat, rretket, juhlat, ryhmät, kurssit, leirit, ensitieto- ja hyvinvointipäivät
 6. Auttava Omainen – rekisteri (sisältää vapaaehtoiset ja yhteistyötahot) 
 7. Yhteistyörekisteri (sähköpostiryhmät), Tahtogroup
 8. Henkilöstörekisteri (työntekijät)
 9. Kirjanpidon rekisteri, Procountor /Finago
 10. Moip!-hankkeen asiakasrekisteri  

Pin It on Pinterest