Vuonna 2012 alkoi RAY:n rahoittama Auttava omainen – vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin -kumppanuushanke V-S FinFamin ja Salon seudun FinFamin yhteistyönä. Hankkeen visiona oli, että perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Varsinais-Suomen alueella henkilökunta tunnistaa ja huomioi mielenterveys- ja päihdeomaisen tuen tarpeen ja hyödyntää vertaistukea omaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuen piiriin ohjaamiseksi.

Hankkeen tarkoituksena oli ennaltaehkäistä mielenterveys- ja päihdeomaisten uupumista sekä mahdollista omaa sairastumista viemällä omaisneuvonta- ja vertaistukipäivystys sekä erikoissairaanhoitoon että perusterveydenhuollon toimipaikkoihin. Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia omaisia ja yhteistyötahojen henkilökuntaa (hoitajia) toteuttamaan yhdessä työparina vertaistuellista omaisneuvontaa. Hankkeen aikana käynnistettiin vertaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen työparityöskentely erikoissairaanhoidossa. Lisäksi hankkeen aikana aloitettiin yhdistyksen työntekijän ylläpitämät omaisneuvonnan päivystykset sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.

Hanke päättyi vuonna 2016 ja sen jälkeen yhteistyötä jatkettiin ja levitettiin Varsinais-Suomen alueella. Tällä hetkellä V-S FinFamin alueella ajanvarauksella toimivia omaisneuvontapisteitä löytyy Uudestakaupungista, Raisiosta, Kaarinasta, Loimaalta, Runosmäestä ja Kupittaalta. Vuonna 2019 alueiden vastaanottopisteillä tavoitettiin yhteensä 53 omaista. Lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian eri vastuualueilla yhdistyksen koulutuksen käyneet hoitajat tekevät omaisneuvontaa. Aktiivisesti toiminnassa mukana olevia hoitajia on noin 20. Hankkeen jälkeen vapaaehtoisten ja ammattilaisen työparimallia on sovellettu käytettäväksi myös omaisten tietoilloissa, joissa hoitaja ja vertaisomainen voivat tukea omaisia avoimessa ryhmässä. Omaisneuvontoja, joissa oli yhdistyksen koulutettu vertaisomainen mukana, oli vuonna 2019 kaikkiaan 37 kappaletta ja koulutuksen käyneitä vertaisomaisia on tällä hetkellä yhdistyksen toiminnassa mukana 38.

Toimintojen pitkän linjan juurruttaminen ja yhteinen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja alueen FinFami-yhdistysten välillä on kuluneen kevään aikana johtanut kaikkia kolmea osapuolta sitovan yhteistyösopimuksen solmimiseen Tyks Psykiatrian Psykoosien vastuualueen kanssa. Tämän tyyppistä yhteistyösopimusta ei ole aiemmin ollut Tyks psykiatrian ja järjestötoimijoiden välillä. Voimme siis ilolla todeta, että Psykoosien vastuualueella omaisten huomioiminen on nyt nivottu osaksi toimintaa ja käytännön työtä. Vastuualueella on sitouduttu toimimaan näin jatkossakin. Sopimus on solmittu toistaiseksi voimassa olevaksi ja se kattaa yhdeksän toisistaan erillistä omaisten tukemiseen tähtäävää toimintoa käsittäen muun muassa omaistyön koulutuksia henkilökunnalle, vertaistuellisen omaisneuvonnan tarjoamisen ja omaisten tietoiltojen järjestämisen.

Tällaista yhteistyötä ja sopimusta ei olisi saatu aikaan ilman hyvää tahtoa ja pitkäjänteistä sitoutumista vapaaehtoisten vertaisomaisten, Tyks psykiatrian työntekijöiden ja molempien alueen FinFami-yhdistysten taholta. Kiitos siis kaikille mukana olleille, nyt voimme jatkaa hyvää työtä omaisten tukemiseksi entistäkin vakaammalla perustalla Tyks psykiatrian Psykoosien vastuualueella. Auttava omainen oli hankkeena onnistunut ja sen kautta luotu yhteistyö kantaa siis hedelmää yhä edelleen!

Ilolla,

Satu Säilä

Omaistyön koordinaattori

Pin It on Pinterest