Ammattilaisten koulutukset

”Paljon hyödyllistä informaatiota ja erittäin tärkeä kokemuspuheenvuoro.”

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu- mielenterveysomaistyön koulutus

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutusta järjestetään yhteistyötahoilla starttina FinFamin toiminnalle/ tutustumisena toimintaan, ammattilaisten omaisosaamisen sekä omaisten huomioimisen lisäämiseksi. Psykiatrisen hoidon keskittyessä sairastuneeseen, perheenjäsenet kokevat edelleen jäävänsä yksin. Omaiset eivät aina itsekään tunnista avun tarvettaan, kun hätä läheisestä on suuri. Koulutuksessa käydään läpi omaistyön työkaluja ja FinFamin tarjoamaa tukea omaisten tukemiseksi.

Koulutuksessa tarjotaan tietopaketti FinFamin mielenterveysomaistyöstä ja työmuodoista. Mukana on yhdistysesittely ja kokemusasiantuntijan kertomus mielenterveysomaisena olemisesta. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan omaisen prosessista läheisen sairastuessa psyykkisesti eli siitä, mitä perheessä silloin tapahtuu ja mitä ammattilaisen tulisi tässä tilanteessa ottaa huomioon. Koulutuspaketin kesto on neljä tuntia. Kevään 2021 Kun yksi sairastuu -koulutus järjestetään 13.4. klo 12.30-15.30 Halikon sairaalassa, (Uutela 3.krs). 

Koulutuksesta voi jatkaa Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta vertaisen kanssa työparityöskentelystä.

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutukset

Työpajoissa tuodaan sosiaali- ja terveysalan omaistyöstä kiinnostuneet ammattilaiset ja vapaaehtoiset vertaisneuvojat vuorovaikutukseen keskenään. Osallistujat voivat olla yhteistyötahoilta, jotka jo tekevät omaistyötä tai joissa sitä halutaan kehittää. Osallistuminen ei edellytä ammattilaiselta työparityöskentelyyn sitoutumista vaan kiinnostus omaistyötä kohtaan riittää.

Koulutuksessa avataan käsitettä vertaistuellinen omaisneuvonta ja pohditaan työparityöskentelyn mahdollisuuksia. Koulutus rakentuu Auttava Omainen -hankkeen kokemuksille ammattilaisten ja omaisten välisen yhteisymmärryksen tärkeydestä omaisen tukemisen prosessissa. Yhteisymmärrystä lisätään tutustumalla toisiin ja pohtimalla ja kokeilemalla toiminnallisten harjoitusten avulla vertaisneuvojan ja ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja kohtaamisessa. Työpajoissa kartoitetaan työparityöskentelyn haasteita, hyötyjä ja toteutusmahdollisuuksia.

Mukaan kutsutaan aiemmin toiminnassa mukana olleita sekä uusia vertaisia. Työpajatyöskentely auttaa ammattilaisia huomioimaan omaiset omassa työssään sekä antaa valmiudet ammattilainen/vertaisneuvoja työparityöskentelymallin toteuttamiseen. Työpajat toteutetaan kaksiosaisena 4 + 4 tunnin koulutuksena niin, että välissä on korkeintaan kahden viikon tauko.

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat 8.12. ja 15.12. klo 12-15, yhdistyksen toimistolla (osoitteessa Itäinen pitkäkatu 11a.)

Ilmoittautuminen tätä kautta 1.12. menessä.

Kevään 2021 Kun yksi sairastuu – koulutus 13.4. klo 12.30-15.30 Halikon sairaalassa, (Uutela 3.krs). Ilmoittautuminen tätä kautta.

Koulutuksen jälkeen voi jatkaa työpajoihin, jotka järjestetään 4.5. ja 11.5. kello 12–15.30  Salon seudun koulutuskuntayhtymän neuvotteluhuone Koulumessissä (Taitajankatu 6, Salo).  

Ilmoittautuminen kevään työpajoihin tätä kautta. 

 

Ota yhteyttä

Milla Roos
Milla Roos

Toiminnanjohtaja

(valtiotieteiden maisteri)

p. 044 793 0581
[email protected]

Pin It on Pinterest