Ammattilaisten koulutukset

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu- mielenterveysomaistyön koulutus

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutusta järjestetään yhteistyötahoilla starttina FinFamin toiminnalle/ tutustumisena toimintaan, ammattilaisten omaisosaamisen sekä omaisten huomioimisen lisäämiseksi. Psykiatrisen hoidon keskittyessä sairastuneeseen, perheenjäsenet kokevat edelleen jäävänsä yksin. Omaiset eivät aina itsekään tunnista avun tarvettaan, kun hätä läheisestä on suuri. Koulutuksessa käydään läpi omaistyön työkaluja ja FinFamin tarjoamaa tukea omaisten tukemiseksi.

Koulutuksessa tarjotaan tietopaketti FinFamin mielenterveysomaistyöstä ja työmuodoista. Mukana on yhdistysesittely ja kokemusasiantuntijan kertomus mielenterveysomaisena olemisesta. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan omaisen prosessista läheisen sairastuessa psyykkisesti eli siitä, mitä perheessä silloin tapahtuu ja mitä ammattilaisen tulisi tässä tilanteessa ottaa huomioon. Koulutuspaketin kesto on neljä tuntia.

Syksyn 2021 Kun yksi sairastuu – koulutus 12.10. klo 12.30-15.00 verkossa. Koulutuksesta voi jatkaa Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta vertaisen kanssa työparityöskentelystä.

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutukset

Työpajoissa tuodaan sosiaali- ja terveysalan omaistyöstä kiinnostuneet ammattilaiset ja vapaaehtoiset vertaisneuvojat vuorovaikutukseen keskenään. Osallistujat voivat olla yhteistyötahoilta, jotka jo tekevät omaistyötä tai joissa sitä halutaan kehittää. Osallistuminen ei edellytä ammattilaiselta työparityöskentelyyn sitoutumista vaan kiinnostus omaistyötä kohtaan riittää.

Koulutuksessa avataan käsitettä vertaistuellinen omaisneuvonta ja pohditaan työparityöskentelyn mahdollisuuksia. Koulutus rakentuu Auttava Omainen -hankkeen kokemuksille ammattilaisten ja omaisten välisen yhteisymmärryksen tärkeydestä omaisen tukemisen prosessissa. Yhteisymmärrystä lisätään tutustumalla toisiin ja pohtimalla ja kokeilemalla toiminnallisten harjoitusten avulla vertaisneuvojan ja ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja kohtaamisessa. Työpajoissa kartoitetaan työparityöskentelyn haasteita, hyötyjä ja toteutusmahdollisuuksia.

Mukaan kutsutaan aiemmin toiminnassa mukana olleita sekä uusia vertaisia. Työpajatyöskentely auttaa ammattilaisia huomioimaan omaiset omassa työssään sekä antaa valmiudet ammattilainen/vertaisneuvoja työparityöskentelymallin toteuttamiseen. Työpajat toteutetaan kaksiosaisena 4 + 4 tunnin koulutuksena niin, että välissä on korkeintaan kahden viikon tauko.

 

Alla olevalla videolla sairaanhoitaja Johanna Karlsson kertoo kokemuksistaan siitä, miten psyykkisesti sairastuneen läheiset voidaan huomioida hoitotyössä ja millainen merkitys omaistyöllä on.

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Syksyn 2021 Kun yksi sairastuu – koulutus 12.10. klo 12.30-15.00 verkossa. Ilmoittautuminen tätä kautta.

Koulutuksen jälkeen voi jatkaa työpajoihin, jotka järjestetään 16.11. ja 23.11. kello 12–15.30  V-S FinFamin toimistolla, Itäinen Pitkäkatu 11, Turku. Ilmoittautuminen syksyn työpajoihin tätä kautta.

 

Ota yhteyttä

Elina Karisalmi
Elina Karisalmi

Omaistyön koordinaattori

(sairaanhoitaja AMK, kasvatustieteen maisteri)

0447930587
[email protected]

”Paljon hyödyllistä informaatiota ja erittäin tärkeä kokemuspuheenvuoro.”

Pin It on Pinterest