Ammattilaisten koulutukset

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutus

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutusta järjestetään yhteistyötahoilla starttina FinFamin toiminnalle / tutustumisena toimintaan, ammattilaisten omaisosaamisen sekä omaisten huomioimisen lisäämiseksi. Psykiatrisen hoidon keskittyessä sairastuneeseen perheenjäsenet kokevat edelleen jäävänsä yksin. Omaiset eivät aina itsekään tunnista avun tarvettaan, kun hätä läheisestä on suuri. Koulutuksessa käydään läpi omaistyön työkaluja ja FinFamin tarjoamaa tukea omaisten tukemiseksi.

Koulutuksessa tarjotaan tietopaketti FinFamin mielenterveysomaistyöstä ja työmuodoista. Mukana on yhdistysesittely ja kokemusasiantuntijan kertomus mielenterveysomaisena olemisesta. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan omaisen prosessista läheisen sairastuessa psyykkisesti eli siitä, mitä perheessä silloin tapahtuu ja mitä ammattilaisen tulisi tässä tilanteessa ottaa huomioon. Koulutuspaketin kesto on neljä tuntia.

Kun yksi sairastuu -mielenterveysomaistyön koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Koulutuksesta voi jatkaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta työparityöskentelystä vertaisomaisen kanssa.

 

Seuraava kun yksi sairastuu -koulutus järjestetään verkossa 21.3. klo 12–15. Koulutus on suunnattu kaikille sote-alan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään mielenterveys- ja päihdekuntoutujia sekä heidän omaisiaan. Koulutus järjestetään verkossa Zoomin välityksellä. Ilmoittaudu viimeistään 17.3. mennessä tätä kautta.

Halutessa koulutuksen jälkeen voi jatkaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutuksiin 18.4. & 25.4. klo 12–15.

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutukset

Työpajoissa tuodaan sosiaali- ja terveysalan omaistyöstä kiinnostuneet ammattilaiset ja vapaaehtoiset vertaisomaiset vuorovaikutukseen keskenään. Osallistujat voivat olla yhteistyötahoilta, jotka jo tekevät omaistyötä tai joissa sitä halutaan kehittää. Osallistuminen ei edellytä ammattilaiselta työparityöskentelyyn sitoutumista vaan kiinnostus omaistyötä kohtaan riittää.

Koulutuksessa avataan vertaistuellisen omaisneuvonnan käsitettä ja pohditaan työparityöskentelyn mahdollisuuksia. Koulutus rakentuu Auttava omainen -hankkeen kokemuksille ammattilaisten ja omaisten välisen yhteisymmärryksen tärkeydestä omaisen tukemisen prosessissa. Yhteisymmärrystä lisätään tutustumalla toisiin sekä pohtimalla ja kokeilemalla toiminnallisten harjoitusten avulla vertaisomaisen ja ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja kohtaamisessa. Työpajoissa kartoitetaan työparityöskentelyn haasteita, hyötyjä ja toteutusmahdollisuuksia.

Mukaan kutsutaan aiemmin toiminnassa mukana olleita sekä uusia vertaisomaisia. Työpajatyöskentely auttaa ammattilaisia huomioimaan omaiset omassa työssään sekä antaa valmiudet ammattilainen-vertaisomainen-työparityöskentelymallin toteuttamiseen. Työpajat toteutetaan kaksiosaisena 4 + 4 tunnin koulutuksena niin, että välissä on korkeintaan kahden viikon tauko.

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat 18.4. ja 25.4. klo 12–15. Ilmoittaudu viimeistään 14.4. mennessä tätä kautta.

Alla olevalla videolla sairaanhoitaja Johanna Karlsson kertoo kokemuksistaan siitä, miten psyykkisesti sairastuneen läheiset voidaan huomioida hoitotyössä ja millainen merkitys omaistyöllä on.

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Kevään 2023 Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutus järjestetään 21.3. klo 12–15 verkossa. Ilmoittaudu koulutukseen täällä 17.3. mennessä. Koulutuksesta voi jatkaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta työparityöskentelystä vertaisomaisen kanssa.

Kevään 2023 vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat järjestetään 18.4. ja ma 25.4. kello 12–15.00 V-S FinFamin Turun toimistolla, Itäinen Pitkäkatu 11, Turku. Ilmoittautuminen koulutukseen 14.4. mennessä täällä.

 

Ota yhteyttä

Elina Karisalmi
Elina Karisalmi

Omaistyön koordinaattori

Lapsi- ja perhetyö, TYKS Psykiatria -yhteistyö

0447930587
[email protected]

Johanna Sydänoja
Johanna Sydänoja

Omaistyön koordinaattori

Päihdeomaistyö, TYKS Psykiatria -yhteistyö

p. 044 726 1991
[email protected]

”Paljon hyödyllistä informaatiota ja erittäin tärkeä kokemuspuheenvuoro.”

Pin It on Pinterest

Lahjoita