Ammattilaisten koulutukset

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutus

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutusta järjestetään yhteistyötahoilla starttina FinFamin toiminnalle / tutustumisena toimintaan, ammattilaisten omaisosaamisen sekä omaisten huomioimisen lisäämiseksi. Psykiatrisen hoidon keskittyessä sairastuneeseen, perheenjäsenet kokevat edelleen jäävänsä yksin. Omaiset eivät aina itsekään tunnista avun tarvettaan, kun hätä läheisestä on suuri. Koulutuksessa käydään läpi omaistyön työkaluja ja FinFamin tarjoamaa tukea omaisten tukemiseksi.

Koulutuksessa tarjotaan tietopaketti FinFamin mielenterveysomaistyöstä ja työmuodoista. Mukana on yhdistysesittely ja kokemusasiantuntijan kertomus mielenterveysomaisena olemisesta. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan omaisen prosessista läheisen sairastuessa psyykkisesti eli siitä, mitä perheessä silloin tapahtuu ja mitä ammattilaisen tulisi tässä tilanteessa ottaa huomioon. Koulutuspaketin kesto on neljä tuntia.

Syksyn 2022 Kun yksi sairastuu -mielenterveysomaistyön koulutus 20.9. klo 12.00-15 verkossa. Ilmoittaudu koulutukseen täällä 16.9. mennessä. Koulutuksesta voi jatkaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta työparityöskentelystä vertaisen kanssa.

Vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajakoulutukset

Työpajoissa tuodaan sosiaali- ja terveysalan omaistyöstä kiinnostuneet ammattilaiset ja vapaaehtoiset vertaisomaiset vuorovaikutukseen keskenään. Osallistujat voivat olla yhteistyötahoilta, jotka jo tekevät omaistyötä tai joissa sitä halutaan kehittää. Osallistuminen ei edellytä ammattilaiselta työparityöskentelyyn sitoutumista vaan kiinnostus omaistyötä kohtaan riittää.

Koulutuksessa avataan vertaistuellisen omaisneuvonnan käsitettä ja pohditaan työparityöskentelyn mahdollisuuksia. Koulutus rakentuu Auttava Omainen -hankkeen kokemuksille ammattilaisten ja omaisten välisen yhteisymmärryksen tärkeydestä omaisen tukemisen prosessissa. Yhteisymmärrystä lisätään tutustumalla toisiin sekä pohtimalla ja kokeilemalla toiminnallisten harjoitusten avulla vertaisomaisen ja ammattilaisen rooleja omaisen tukemisessa ja kohtaamisessa. Työpajoissa kartoitetaan työparityöskentelyn haasteita, hyötyjä ja toteutusmahdollisuuksia.

Mukaan kutsutaan aiemmin toiminnassa mukana olleita sekä uusia vertaisomaisia. Työpajatyöskentely auttaa ammattilaisia huomioimaan omaiset omassa työssään sekä antaa valmiudet ammattilainen-vertaisomainen-työparityöskentelymallin toteuttamiseen. Työpajat toteutetaan kaksiosaisena 4 + 4 tunnin koulutuksena niin, että välissä on korkeintaan kahden viikon tauko.

Syksyn 2022 vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat järjestetään ti 11.10. ja ma 24.10. kello 12-15.30 V-S FinFamin Turun toimistolla, Itäinen Pitkäkatu 11, Turku. Ilmoittautuminen koulutukseen 4.10. mennessä täällä.

Alla olevalla videolla sairaanhoitaja Johanna Karlsson kertoo kokemuksistaan siitä, miten psyykkisesti sairastuneen läheiset voidaan huomioida hoitotyössä ja millainen merkitys omaistyöllä on.

SEURAAVAT KOULUTUKSET

Syksyn 2022 Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu -mielenterveysomaistyön koulutus järjestetään 20.9. klo 12.30-15 verkossa. Ilmoittaudu koulutukseen täällä 16.9. mennessä. Koulutuksesta voi jatkaa vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin ja saada lisätietoa ja kokemusta työparityöskentelystä vertaisomaisen kanssa.

Syksyn 2022 vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajat järjestetään ti 11.10. ja ma 24.10. kello 12-15.30 V-S FinFamin Turun toimistolla, Itäinen Pitkäkatu 11, Turku. Ilmoittautuminen koulutukseen 4.10. mennessä täällä.

 

Ota yhteyttä

Elina Karisalmi
Elina Karisalmi

Omaistyön koordinaattori

(sairaanhoitaja AMK, kasvatustieteen maisteri)

0447930587
[email protected]

Johanna Sydänoja
Johanna Sydänoja

Omaistyön koordinaattori

(filosofian maisteri, sosionomi AMK)

p. 044 726 1991
[email protected]

”Paljon hyödyllistä informaatiota ja erittäin tärkeä kokemuspuheenvuoro.”

Pin It on Pinterest

Lahjoita