KUN YKSI SAIRASTUU MONEN MAAILMA MUUTTUU, ET JÄÄ YKSIN! 

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry viettää 35-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys on Suomen vanhin mielenterveysomaisten yhdistys. Tehtävämme on tukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvointia.

Yhdistyksessämme on yli 80 vapaaehtoistoimijaa. Vapaaehtoiset toimivat tukihenkilöinä, vertaisneuvojina, ryhmäohjaajina, nuorten mentoreina, kokemuskouluttajina ja kokemusasiantuntijoina erilaisissa tilaisuuksissa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja Turun sekä Kaarinan kaupungin avustuksilla.

Etsimme vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sijaista

Koordinaattorin pääasialliset tehtävät ovat tukihenkilö- ja avoimen toiminnan järjestäminen sekä koordinointi. Tähän sisältyy vapaaehtoisten ohjaaminen ja tuen, valmennuksen, koulutuksen sekä virkistyksen järjestäminen ja toteuttaminen. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta edellytetään joustavuutta, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä mahdollisuutta runsaaseen ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn. Lisäksi edellytetään hyviä ATK -taitoja. Hakijan eduksi katsotaan kokemus järjestö- ja vapaaehtoistyöstä. Etsimämme henkilö on koulutukseltaan yhteisöpedagogi AMK tai Sosionomi AMK. Myös opintojen loppuvaiheessa olevat hakijat huomioidaan. 

Noudatamme Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävä on määräaikainen 31.5.2019 asti. Pidä kiirettä, sillä palkkaamme koordinaattorin heti, kun sopiva henkilö on löytynyt. Toivomme että voisit aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian.

Lisätiedot: Tehtävästä vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Sara Taskinen 044 793 0583.

Hakemukset: Samuli Koskinen samuli.koskinen@vsfinfami.fi viimeistään 18.1.2019 klo 12.00 mennessä. Hakemuksia luetaan ja haastatteluun kutsutaan sitä mukaa kun niitä saapuu.

Pin It on Pinterest