Prospect

Prospect-ryhmämalli

Prospect-ryhmää suositellaan kaikille mielenterveysomaisille, joiden läheisen sairastumisesta on kulunut vähintään vuosi tai kaksi. Ryhmään osallistuminen tukee omaisten hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla elämänlaatua. Tutkimukset osoittavat myös, että ryhmään osallistuminen lisää selviytymisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja.

”Prospect auttoi löytämään omaisena omat rajani,  jolloin en enää mene läheiseni sairauteen mukaan.”

Järjestämme prospect-ryhmiä nonstop-periaatteella, eli ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Ryhmiä järjestetään sekä Turun että Salon toimistolla. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa yhteensä 10 kertaa. Prospect-ryhmään voi ilmoittautua tätä kautta tai alla oleville yhteyshenkilölle. Työntekijä ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä, kun hakijamäärä on riittävä ryhmän toteuttamiseksi. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen ryhmän alkua.

Prospect-ryhmämallin sisältö:

1. Toisiin tutustuminen

2. Mitä olemme oppineet psyykkisistä sairauksista?

3. Paineiden tunnistaminen

4. Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen

5. Menetyksen kokeminen ja surutyö

6. Aktiiviset selviytymistaidot

7. Kypsät selviytymistaidot

8. Tukiverkoston kartoitus

9. Muutos ja tavoitteiden asettelu

10. Yhteenveto, katse tulevaisuuteen

Prospect plus -ryhmämalli

Prospect-perusryhmän jälkeen sinun on mahdollista jatkaa Prospect plus -ryhmään. Prospect plus -ryhmä soveltuu mielenterveysomaisille, jotka ovat käyneet jo Prospect-perusryhmän 12 vuotta sitten. Kertauskurssillekin saa tulla, jos omasta Prospectista on jo kulunut aikaa mutta haluaisi käydä ryhmän uudelleen. Prospect plus -ryhmä tukee ja ylläpitää läheisten hyvinvoinnin jatkuvuutta. Tapaamiset syventävät keskustelua ja ylläpitävät omaisen psyykkisen vahvistumisen prosessia.

Myös Prospect plus -ryhmä järjestetään nonstop-periaatteella, eli ryhmä alkaa, kun siihen on tullut riittävästi ilmoittautuneita. Ryhmä järjestetään joko Turun tai Salon toimistolla tai etäyhteyksillä. Ryhmä kokoontuu yhtenä arki-iltana viikossa viiden kerran ajan.

Ryhmään ilmoittautuminen tätä kautta tai yllä oleville yhteyshenkilölle. Työntekijä ottaa ilmoittautuneisiin yhteyttä, kun hakijamäärä on riittävä ryhmän toteuttamiseksi. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen ryhmän alkua.

Tapaamiskertojen aiheet ovat:
1. Prospect-matka jatkuu
2. Omaisen kokema syyllisyys
3. Omaisen häpeän tunne
4. Omaisen elämänhallinta, mitä se on? Miten otan vastaan elämänmuutoksia?
5. Yhteenveto / minä nyt

Kenelle?

Mielenterveys- ja päihdeomaisille, joiden läheisen sairastumisesta on kulunut vähintään 12 vuotta

Milloin?

Ryhmä alkaa, kun ilmoittautuneita on riittävästi

Missä?

Turun tai Salon toimistolla tai etäyhteyksin

 

Lisätietoja

Sirpa Madsen
Sirpa Madsen

Omaistyön koordinaattori

Ryhmät

p. 044 793 0585
[email protected]

Jaana Knaapi-Lehtonen
Jaana Knaapi-Lehtonen

Omaistyön koordinaattori

Ikäihmiset ja perhetyö

p. 040 722 4961
[email protected]

Pin It on Pinterest

Lahjoita