Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry julkaisee uudet verkkosivut perjantaina 26.1.2018. Sisältöjä julkaistaan porrastetusti kevään 2018 aikana: ensin julkaistaan erityisesti omaisille/läheisille tarkoitetut sisällöt, myöhemmin mm. ammattilaisille tarkoitetut sisällöt.

Matkalla kohti uusia sisältöjä ja ominaisuuksia

Sivustouudistus on ensimmäinen askel kohti Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n uuden ajan verkkopalveluita. Verkkopalveluita kehitetään yhdessä FinFami Uusimaa ry:n VETO-projektin kanssa, joka kehittää verkkoympäristössä toteutettavaa omaistoimintaa Uudenmaan yhdistyksen lisäksi myös valtakunnallisella tasolla. Nyt toteutettu Varsinais-Suomen yhdistyksen sivustouudistus on osa VETO-projektin verkkopalvelualustan monistettavuuspilottia. Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa monipuolisempi yhteistyö yhdistysten välillä ja helpottaa uusien toimintojen käyttöönottoa, turvaten samalla palveluiden kestävä kehitys niin palveluiden rakenteen kuin käytettävän tekniikan näkökulmasta.

Uusi lähestymistapa

Sivustouudistuksen suurin muutos ulkoasu-, rakenne ja tekniikkapäivityksen ohella on sisältöjen kohdentaminen käyttäjäryhmittäin. Kaikki sisällöt on jaettu kolmen pääkategorian alle: Läheisille, Vapaaehtoisille sekä Ammattilaisille ja opiskelijolle. Ryhmittelyllä on pyritty turvaamaan sisältöjen parempi löydettävyys, mutta ryhmittelystä huolimatta kaikki sisällöt ovat kaikkien käyttäjien saatavilla vapaasti.

Anna palautetta uusista verkkosivuista

Voit antaa palautetta uusista verkkosivuista lähettämällä palautetta joko yhteydenottolomakkeen avulla (palaute on mahdollista antaa myös nimettömänä) tai lähettämällä sähköpostia osoitteella omtls@vsfinfami.fi.

Pin It on Pinterest