MIELI Suomen Mielenterveys ry:n Työelämän mielenterveysyksikkö myönsi loppuvuodesta 2022 V-S FinFamille Hyvän mielen työpaikka® -merkin.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön. Merkki myönnetään tunnustuksena siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen minimikriteerit sekä sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.

Pidämme tärkeänä, että työntekijöiden on mahdollista kokea työniloa. Työyhteisön jäsenet arvostavat, luottavat ja välittävät toisistaan. Jaksamista ja sujuvaa tiedonkulkua tukevat avoin vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Päätöksenteko ja johtaminen on selkeää, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Saimmekin merkin myöntävältä taholta kannustavaa palautetta inhimillisyydestä ja ihmisläheisyydestä, mikä näkyy mielestämme myös tavassamme tehdä omaistyötä. Hyvinvoiva ja jaksava työntekijä on omaisen etu.

Hyvän mielen työpaikka® -merkki kannustaa ja rohkaisee meitä jatkossakin edistämään mielenterveyttä työpaikallamme. Haemme tunnustusta vuosittain ja kehitämme yhdistystämme edelleen kiinnittäen huomiota mielenterveyttä suojaaviin ja kuormittaviin tekijöihin rakentaessamme entistä mieliystävällisempää työpaikkaa. Kiitos tästä tunnustuksesta!

Pin It on Pinterest

Lahjoita