Ryhmät

Avoin ryhmätoiminta

Yhdistyksen avoin toiminta on matalan kynnyksen vertaisryhmätoimintaa. Omaisilla on mahdollisuus tavata toisiaan ymmärtävässä ilmapiirissä ja saada vertaistukea läheisen sairauteen liittyvissä asioissa sekä tukea omaan jaksamiseensa. Avoimissa ryhmissä on ohjaajana joko yhdistyksen työntekijä tai vertaisohjaaja.

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Suljettu ryhmätoiminta

Yhdistys tarjoaa erilaisia suljettuja vertaisryhmiä, joihin ei oteta kesken kauden uusia ryhmäläisiä. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai yhdistyksessä toimivat koulutetut vertaisohjaajat. Useat ryhmistä on määritelty omaissuhteen tai kuntoutujan diagnoosin mukaan.

Suljettuihin vertaisryhmiin ei oteta ryhmän aikana uusia osallistujia.

Avoimet ryhmät

Omaisten jooga

Omaisten jooga järjestetään yhteistyössä Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa. Joogaan ovat tervetulleita kaikki kummankin yhdistyksen jäsenet sekä toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Kulttuurikaverit

Kulttuurikaverit -ryhmä on tarkoitettu omaisille ja haluavat lisätä kulttuurin tuomaa hyvinvointia elämäänsä.

Suljetut ryhmät

Voimauttava valokuvausryhmä

Voimauttavan valokuvausryhmän avulla voi saada arkeen lisää voimaa ja vahvistaa itsetuntoa valokuvan keinoin, oppia katsomaan itseäsi ja toisia lempeämmin ja rakastavammin.

Voimavaroja etsimässä -ryhmä

Ryhmän tarkoituksena on vertaistuellisen toiminnan ja keskustelun kautta tarjota välineitä uupumuksen hallintaan,
omien voimavarojen kartoittamiseen ja toimimaan itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden parissa.

Mustaa valkoiselle -kirjoitusryhmä

Kirjoitetaan ohjattuna omaa tarinaa ja hyödynnetään vertaistukea. Kirjoittaminen selkeyttää omia ajatuksia ja näin saadaan etäisyyttä asioihin.

Elämänhallintaryhmä

Ryhmän aikana käydään läpi kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, stressinhallintaa sekä etsitään voimavaroja ja sisäistä tasapainoa.

Vertti-ryhmä

Perheille, joissa vanhemmalla on masennusta tai kaksisuuntainen mielialahäiriö ja alakouluikäisiä lapsia.
Ryhmässä saa tukea vanhemmuuteen ja lapsen kokemusten ymmärtämiseen.

Prospect Plus -ryhmä

Kymmenen Prospect-tapaamisen jälkeen voi osallistua Prospect Plus -osioon, joka tukee ja ylläpitää läheisten hyvinvoinnin jatkuvuutta.

Omaisen aakkoset -ryhmä

Mielenterveys- ja päihdeomaiselle, joka on lähtenyt hakemaan omaisyhdistyksestä apua tilanteeseen lähiaikoina.

Puolisoryhmä

Uusi keskusteluryhmä omaisille, joiden puoliso/kumppani on mielenterveyskuntoutuja.
Keskusteltavat teemat nousevat osallistujien toiveista, parisuhteeseen liittyen.

Päihdeomaisten vertaistukiryhmä

Vertaistuellista keskustelua omasta elämäntilanteesta päihdeomaisen läheisenä.

Nuorten aikuisten  prospect

18-29 vuotiaille. 

FinFamin Prospect-vertaisryhmätoiminta avaa uusia näköaloja henkilöille, joilla on kokemusta kun läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelmaa. Tervetuloa mukaan tutkitusti voimaannuttavaan 10 kerran vertaisryhmään. Ryhmää ohjaavat jo Prospectin käyneet vertaisohjaajat.

Pin It on Pinterest