Ryhmät

ryhmät

Yhdistys tarjoaa erilaisia ryhmiä, joista osaan tulee ilmoittautua ennen ryhmän alkua ja osaan on mahdollista tulla uutena ryhmäläisenä myös kesken kauden. Ryhmien ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tai vapaaehtoiset ryhmänohjaajat. Ryhmätoiminta on maksutonta. Tarkista ryhmäkohtainen ilmoittautumisohje kunkin ryhmän kohdalta. 

RYHMÄT TURKU

Kuva pohdiskelevan oloisesta vanhemmasta henkilöstä

Ensiaskel-ryhmä

Nonstop-ryhmä, johon voi tulla tapaamaan muita omaisia riippumatta läheisen diagnoosista tai suhteesta sairastavaan. Tilanteet voivat olla erilaisia, mutta tunteet ja huolenaiheet usein samoja.

Kaksi kättä

Puolisoryhmä

Vertaistuellinen ryhmä heille, joiden kumppanilla on mielenterveyden haasteita. Ryhmässä käsiteltävät teemat nousevat osallistujien tarpeista ja ajankohtaisista aiheista.

Lue lisää                               Ilmoittaudu

Henkilö työskentelemässä tietokoneella ja lapsia hänen sylissään

Ammattilainen omaisena -ryhmä

Vertaistuellinen ryhmä on suunnattu läheisille, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla ja joiden läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Ryhmässä käsiteltävät teemat nousevat ryhmäläisiltä.

 

Lue lisää                                   Ilmoittaudu

Voimaa opiskeluun -vertaisryhmä

Vertaisryhmä Turun AMK:n opiskelijoille. Ryhmässä tehdään omaa hyvinvointia ja opinnoissa jaksamista tukevia harjoituksia sekä pohditaan omia rajoja.

Lue lisää                               Ilmoittaudu
Kaksi lasta valikoi suuresta laatikosta värikkäitä katuliituja

Vertti-Ryhmä

Vertti-toiminta on suunnattu lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa masennusta ja lapset ovat 712-vuotiaita. Ryhmä sopii myös maahanmuuttajataustaisille perheille. Toiminnassa tuetaan vanhemmuutta sekä perheiden vuorovaikutusta.

Lue lisää                      Ilmoittaudu

Kuva pohdiskelevan oloisesta vanhemmasta henkilöstä

Vanhempien ryhmä turussa

Vertaistuellinen ryhmä on suunnattu vanhemmille, joiden yli 15-vuotiaalla lapsella on mielenterveyden haasteita. Ryhmässä käsitellään keskustelussa esiin nousevia teemoja sekä ajankohtaisia aiheita.

Juokseva ankka

uniryhmä

Ryhmä sopii läheisille, jotka toivovat vertaistukea ja keinoja unen parantamiseen. Ryhmässä käsitellään mm. seuraavia teemoja: yleisesti unta, unen hoitoa ja unettomuutta ylläpitäviä tekijöitä, tietoista läsnäoloa sekä tunteiden, ajatusten ja stressin havainnointia ja käsittelyä.

                           Ilmoittaudu
 
Henkilö katse aurinkoon päin kädet levällään

Prospect- ja prospect plus -ryhmät

Prospect-ryhmämalli tukee omaisten hyvinvointia ja jaksamista. Järjestämme ryhmiä nonstop-periaatteella heti, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Ryhmiä järjestetään Turussa, Salossa sekä verkossa. Lue lisää ryhmämallista & ilmoittaudu mukaan!

Iäkäs ihminen pitelee käsissään kasvia

Seniorikeitaat-vertaisryhmät

Järjestämme vuoden 2023 aikana vertaistukiryhmiä, jotka on suunnattu seniori-ikäisten läheisille. Ryhmä käynnistyy, kun osallistujia on riittävästi.

RYHMÄT SALO

Henkilö pitelee käsissään kynttilää, ryhmä kaikenikäisille omaisille ja läheisille

Ryhmä yli 35-vuotiaille läheisille

Ryhmä on suunnattu kaikille yli 35-vuotiaille, joiden läheinen sairastaa psyykkisesti tai on päihderiippuvainen. Ryhmässä keskustellaan eri teemoista ja tehdään niihin liittyviä pieniä harjoituksia.

Lue lisää                               Ilmoittaudu

Henkilö pitelee käsissään kahvikuppia, teemallinen ryhmä

Taideryhmä

Kolmen kerran taideryhmässä maalataan ja kirjoitetaan terapeuttisin menetelmin, sekä lopuksi rentoudutaan rauhallisen musiikin soidessa. Voit tulla mukaan ilman ”osaamista”, keskitymme ilmaisuun ja tunteisiin tekniikan sijasta.

Lue lisää                               Ilmoittaudu

Henkilö pitelee käsissään kahvikuppia, teemallinen ryhmä

Teemallinen ryhmä

Vertaistuellinen ryhmä on suunnattu kaikille läheisille ja kokoontuu viisi kertaa kevään aikana. Tapaamisissa käsitellään yhdessä vaihtuvia teemoja liittyen mm. jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Lue lisää                               Ilmoittaudu

Henkilö katse aurinkoon päin kädet levällään

Prospect- ja Prospect plus -ryhmät

Prospect-ryhmämalli tukee omaisten hyvinvointia ja jaksamista. Järjestämme ryhmiä non stop-periaatteella heti, kun ilmoittautuneita on riittävästi. Ryhmiä järjestetään Turussa, Salossa sekä verkossa. Lue lisää ryhmämallista & ilmoittaudu mukaan!

Kuva pohdiskelevan oloisesta vanhemmasta henkilöstä

Vanhempien ryhmä Salossa

Vertaistuellinen ryhmä on suunnattu vanhemmille, joiden yli 18-vuotiaalla lapsella on mielenterveyden haasteita. Ryhmässä käsitellään keskustelussa esiin nousevia teemoja sekä ajankohtaisia aiheita.

RYHMÄT VERKOSSA

epävakaa Läheisellä -ryhmä

Vertaistuellinen ryhmä heille, joiden läheisellä on epävakaa persoonallisuushäiriö. Ryhmässä käsiteltävät teemat nousevat osallistujien tarpeista ja ajankohtaisista aiheista. Ryhmä kokoontuu etäyhteydellä.

Kuva pohdiskelevan oloisesta vanhemmasta henkilöstä

Vanhempien ryhmä verkossa

Vertaistuellinen ryhmä on suunnattu vanhemmille, joiden yli 18-vuotiaalla lapsella on mielenterveyden haasteita. Ryhmässä käsitellään keskustelussa esiin nousevia teemoja sekä ajankohtaisia aiheita. Ryhmä kokoontuu etäyhteydellä.

Prospect-ryhmä

Etä-Prospect on koulutettujen vertaisten ohjaama ryhmä, johon osallistuminen tukee hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla elämänlaatua. Ryhmä toteutuu huhti-toukokuussa 2023 etäyhteydellä.

Kuva lapsesta ja vanhemmasta rannalla

Hyvä arki lapselle -ryhmä

Ryhmä on suunnattu vanhemmille, kun perheessä on alaikäisiä lapsia ja perheenjäsenellä tai läheisellä on mielenterveyden haasteita. Ryhmässä pohditaan vanhemmuutta, perheen tilannetta sekä lapsen tukemista arjessa.

Lue lisää                                  Ilmoittaudu

puisia helmiä joissa kirjaimia

Omaisen aakkoset -ryhmä

Ryhmä on suunnattu mielenterveys- ja päihdeomaiselle, joka on lähtenyt hakemaan omaisyhdistyksestä tukea lähiaikoina. Ryhmän teemoina ovat mm. tunteet, vertaistuki, selviytymiskeinot arkeen sekä voimaantumisen näkökulma. Ryhmä toteutuu etäyhteydellä.

Lue lisää                                  Ilmoittaudu

Valtakunnalliset verkkoryhmät

FinFami-yhdistykset ympäri Suomen järjestävät erilaisia verkossa toteutettavia vertaistukiryhmiä ja muuta ryhmätoimintaa. Keskusliitto on koonnut kotisivuilleen kaikki verkossa toteutettavat ryhmät, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Katso lisätiedot ryhmistä tämän linkin kautta.

Pin It on Pinterest

Lahjoita