Tukihenkilötoiminta

”Tukihenkilötoiminta on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun ihminen on joutunut kohtaamaan suuria elämän tuomia haasteita. Koen, että se on ollut auttava osa jaksamisessani vaikeuksien yli.”

– Sirkku, tuettava

Tukihenkilötoimintaa voidaan järjestää myös etäyhteyksillä

 

Yhdistyksen tukihenkilötoiminta on kohdennettu mielenterveys- ja päihdeomaisille: lapsille, sisaruksille, vanhemmille, ystäville, puolisoille – jokaiselle, jonka jaksamista kuormittaa läheisen ihmisen haasteet mielenterveyden tai päihteiden käytön kanssa. Toiminnan tavoitteena on tukea omaisen jaksamista tarjoamalla pidempikestoista yksilöllistä tukea. Tukisuhteet kestävät n. 1-2 vuotta, ja voivat tapahtua sekä kasvokkain että etäyhteyksillä.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa sekä tuettavalle maksutonta. Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa ohjaa yhdistyksen tukihenkilötoiminnan pelisäännöt sekä lasten ja nuorten parissa toimittaessa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen yhteiset eettiset periaatteet.

Kuka voi saada tukihenkilön?

Yhdistys järjestää tukihenkilöitä kaikenikäisille mielenterveys- ja päihdeläheisille (7-vuotiaasta eteenpäin). Tukihenkilöä voi hakea, jos kokee tarvitsevansa tukea omaan jaksamiseen. Tukihenkilöä haettaessa alaikäiselle (7 – 17-vuotiaalle), prosessissa voi olla mukana jokin yhteistyötaho perheen lisäksi esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, hoitava taho tai sosiaalityöntekijä. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, vaan tukihenkilöä alaikäiselle voi hakea myös vain huoltajat.

Kuka on tukihenkilö?

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on yhdistyksen valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen. Yhdistyksen työntekijä tekee arvion ja etsii tuettavalle sopivan tukihenkilön huomioiden tuettavan toiveet ja tarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja valmiudet vastata tuettavan tarpeisiin.

Osalla yhdistyksen tukihenkilöistä on myös omakohtainen kokemus läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä, ja he toimivat tehtävässä vertaiskokemuksesta käsin. Tämä ei kuitenkaan ole vaatimuksena. Alaikäisten kanssa toimivilta tukihenkilöiltä tarkistetaan  rikosrekisteriote.

Mitä tukisuhteessa tehdään?

 

Jokainen tukisuhde muotoutuu oman näköiseksi ja lähtökohtana ovat tuettavan omat tarpeet. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat yleensä noin 1-2. krt kuukaudessa ja voivat tehdä yhdessä asioita, jotka tukevat tuettavan hyvinvointia. Tapaamisia voidaan järjestää myös verkkovälitteisesti, jolloin puhumme etätukihenkilötoiminnasta.

Tapaamisissa voi esimerkiksi:

  • Kahvitella
  • Keskustella, saada uusia näkökulmia & vertaistukea
  • Käydä kävelyllä
  • Käydä elokuvissa
  • Vierailla museossa
  • Etsiä uutta harrastusta
  • Leipoa tai pelailla yhdessä
  • Viestitellä, pelata verkossa tai tehdä muuta etänä tapahtuvaa toimintaa

Työntekijä kutsuu tukiparin tukisuhteen tarkastustapaamiseen 6 kk välein (alaikäisen tukisuhteessa 4 kk välein). Etätukisuhteessa tapaamiset voidaan myös järjestää etäyhteyksillä.

Miten hakea tukihenkilöä?

Tukihenkilöä voi hakea itselleen, lapselleen tai asiakkaalleen ottamalla yhteyttä työntekijään haluamallaan tavalla. Työntekijä ja tuettava täyttävät yhdessä tukihenkilöpyyntölomakkeen, jonka jälkeen työntekijä etsii sopivaa tukihenkilöä koulutetuista vapaaehtoisista.

Haettaessa tukihenkilöä alaikäiselle, tulee täyttää erillinen hakulomake. Jos hakemuksen täyttää vanhemmat, työntekijä tapaa vanhemmat sekä alaikäisen ennen tukihenkilön etsimistä. Jos tukihenkilöä perheelle etsii yhteistyötaho kuten sosiaalityöntekijä, koulukuraattori tai hoitava taho, olisi hyvä sopia tapaaminen jossa V-S FinFamin työntekijä, yhteistyötahon edustaja sekä tukihenkilöä hakeva perhe tapaisivat. Tässä tapaamisessa voidaan yhdessä täyttää hakulomake.

Ota yhteyttä

Ranja Jaatinen
Ranja Jaatinen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

044 793 0583
[email protected]

Tukihenkilöprosessin kulku kuvattuna

Pin It on Pinterest

Lahjoita