Tukihenkilötoiminta

”Tukihenkilötoiminta on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun ihminen on joutunut kohtaamaan suuria elämän tuomia haasteita. Koen, että se on ollut auttava osa jaksamisessani vaikeuksien yli.”

– Sirkku, tuettava

Yhdistyksen tukihenkilötoiminta on kohdennettu mielenterveys- ja päihdeomaisille: lapsille, sisaruksille, vanhemmille, ystäville, puolisoille – jokaiselle, jonka jaksamista kuormittaa läheisen ihmisen haasteet mielenterveyden tai päihteidenkäytön kanssa. Tarkoituksena on tukea omaisen jaksamista tarjoamalla pidempikestoista yksilöllistä tukea. Tukisuhteet kestävät n. 1-2 vuotta.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä ja tuettavalle maksutonta. Yhdistyksen vapaaehtoistoimintaamme ohjaavat yhdistyksen tukihenkilötoiminnan pelisäännöt sekä lasten ja nuorten parissa toimittaessa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen yhteiset eettiset periaatteet.

Kuka voi saada tukihenkilön?

Yhdistys järjestää tukihenkilöitä kaikenikäisille omaisille ja läheisille (7-vuotiaasta eteenpäin). Tukihenkilöä voi hakea, jos kokee tarvitsevansa tukea omaan jaksamiseen. Tukihenkilöä voi hakea myös alaikäiselle (7 – 17-vuotiaalle), jolloin olisi hyvä olla mukana jokin yhteistyötaho perheen lisäksi esimerkiksi kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, hoitava taho tai sosiaalityöntekijä.

Kuka on tukihenkilö?

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on yhdistyksen valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen. Yhdistyksen työntekijä tekee arvion ja etsii tuettavalle sopivan tukihenkilön huomioiden tuettavan toiveet ja tarpeet sekä tukihenkilön toiveet ja valmiudet vastata tuettavan tarpeisiin.

Osalla yhdistyksen tukihenkilöistä on myös omakohtainen kokemus läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä. Lisäksi tarkastamme alaikäisen tukihenkilöksi haluavien rikosrekisteriotteen.

Mitä tukisuhteessa tehdään?

Jokainen tukisuhde muotoutuu oman näköiseksi ja lähtökohtana ovat tuettavan omat tarpeet. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat yleensä noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa ja voivat tehdä yhdessä asioita, jotka tukevat tuettavan hyvinvointia.

Tapaamisissa voi esimerkiksi:

  • Kahvitella
  • Käydä kävelyllä
  • Käydä elokuvissa
  • Vierailla museossa
  • Etsiä uutta harrastusta
  • Leipoa tai pelailla yhdessä

Työntekijä kutsuu tukiparin tukisuhteen tarkastustapaamiseen 6 kk välein (alaikäisen tukisuhteessa 4 kk välein).

Miten hakea tukihenkilöä?

Tukihenkilöä voi hakea itselleen, lapselleen tai asiakkaalleen ottamalla yhteyttä työntekijään haluamallaan tavalla. Työntekijä ja tuettava täyttävät yhdessä tukihenkilöpyyntölomakkeen, jonka jälkeen työntekijä etsii sopivaa tukihenkilöä koulutetuista vapaaehtoisista.

Haettaessa tukihenkilöä alaikäiselle, tulee täyttää erillinen hakulomake. Jos hakemuksen täyttää vanhemmat, työntekijä tapaa vanhemmat ennen tukihenkilön etsimistä. Jos tukihenkilöä perheelle etsii yhteistyötaho kuten sosiaalityöntekijä, koulukuraattori tai hoitava taho, olisi hyvä sopia tapaaminen jossa V-S FinFamin työntekijä, yhteistyötahon edustaja sekä tukihenkilöä hakeva perhe tapaisivat. Tässä tapaamisessa voidaan yhdessä täyttää hakulomake.

Ota yhteyttä

Adonika Ellä
Adonika Ellä

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (toimintaterapeutti YAMK)

044 793 0583
[email protected]

Tukihenkilöprosessin kulku kuvattuna

Pin It on Pinterest

Lahjoita