Vapaaehtoisten koulutukset

Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukset ovat maksuttomia.

Yhdistyksen vapaaehtoiskoulutusten rakenne koostuu starttiosasta, sekä erilaisista lisäkoulutuksista, joiden kautta vapaaehtoinen saa lisävalmiuksia ja tietoa toimia eri tehtävissä yhdistyksellä. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukset ovat maksuttomia.

Vapaaehtoistoiminnan koulutusrunko on suunniteltu osana Auttava omainen -hanketta. Uusia vapaaehtoisia koulutetaan joka vuosi. Koulutusrungon lisäksi järjestämme muita lisäkoulutuksia (kokemuskouluttajakoulutus, ryhmänohjaajakoulutus jne.) kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan.

Vapaaehtoisten starttikoulutus

Koulutuksessa käsitellään mm.

 • Vapaaehtoistyön perusteet
 • Yhdistysesittely
 • Omaisen prosessi
 • Mielenterveydenhäiriöt ja päihdeongelmat
 • Kriisit ja tukeminen
 • Oma jaksaminen vapaaehtoisena

Koulutuksessa on yleensä mukana myös yhdistyksessä jo toimivia vapaaehtoisia kertomassa kokemuksiaan.

Tukihenkilökoulutus

Tukihenkilökoulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia mielenterveys- ja/tai päihdeomaisen tukihenkilönä.

Tukihenkilökoulutus sisältää mm.

 • Tukihenkilötoiminnan perusteet
 • Tukisuhteiden erilaiset piirteet
 • Vuorovaikutustaidot
 • Tukihenkilön vuosi
 • Minä tukihenkilönä
Vertaisneuvojakoulutus

Vertaisneuvojakoulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä.

Vertaisneuvojakoulutus sisältää mm.

 • Vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet
 • Oma omaistarina
 • Dialogitaidot
 • Haasteet ja tähtihetket

Vertaisneuvojakoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua Vertaistuellisen omaistyön työpajoihin, joissa yhdistys kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisneuvojia tarjoamaan omaisneuvontaa työpareina. Työpajat kestävät yhteensä 8 tuntia ja toteutetaan kahtena iltapäivänä.

 

Tulevat koulutukset

Vapaaehtoisten peruskoulutus
07.09. klo 09-16

Tukihenkilökoulutus
10.09. ja 19.09. klo 16.30-20

Vertaisneuvojakoulutus
24.09. klo 16.30-20

Ota yhteyttä

Adonika Ellä
Adonika Ellä

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sij. (toimintaterapeutti AMK)

p. 044 793 0583
[email protected]

Liitteet

Pin It on Pinterest