Vapaaehtoisten koulutukset

Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme kivijalka.

Yhdistyksen vapaaehtoiskoulutusten rakenne koostuu perusosasta, sekä erilaisista lisäkoulutuksista, joiden kautta vapaaehtoinen saa lisävalmiuksia ja tietoa toimia eri tehtävissä yhdistyksellä. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukset ovat maksuttomia.

Uusia vapaaehtoisia koulutetaan joka vuosi. Peruskoulutuksen lisäksi järjestämme muita lisäkoulutuksia kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Koulutetuilla vapaaehtoisilla on oikeus yhdistyksen tarjoamaan maksuttomaan lisäkoulutukseen, virkistykseen sekä työnohjaukseen. Jos ilmoitetut koulutuspäivät eivät sovi omaan aikatauluusi, ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin ja sovitaan yhdessä perehdytyksestäsi!

Seuraamme koronavirustilannetta ja otamme viranomaisten suositukset huomioon vapaaehtoistoiminnassamme. Osa syksyn 2021 koulutuksista järjestetään etäyhteydellä. Katso tarkemmat tiedot kunkin koulutuksen tiedoista.

 

Vapaaehtoisten peruskoulutus

Koulutuksessa (3h) käsitellään mm.

  • Vapaaehtoistyön perusteet
  • Yhdistysesittely
  • Omaisen prosessi
  • Mielenterveydenhäiriöt ja päihdeongelmat
  • Kriisit ja tukeminen
  • Oma jaksaminen vapaaehtoisena

Koulutuksessa on yleensä mukana myös yhdistyksessä jo toimivia vapaaehtoisia kertomassa kokemuksiaan.

Tukihenkilökoulutus

Tukihenkilökoulutus (3h) on lisäkoulutus vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia mielenterveys- ja/tai päihdeomaisen tukihenkilönä.

Tukihenkilökoulutus sisältää mm.

  • Tukihenkilötoiminnan perusteet
  • Tukisuhteiden erilaiset piirteet
  • Vuorovaikutustaidot
  • Tukihenkilön vuosi
  • Minä tukihenkilönä

 

Chat -vapaaehtoiskoulutus

Kaksipäiväinen lisäkoulutus Zoom-alustalla. Peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan mielenterveysomaisten vertaistuellisessa chatissa keskustelijoina. Koulutus järjestetään yhdessä Satakunnan ja Salon FinFamien kanssa.

Koulutuksessa (6h) käydään läpi mm.

  • Omaisten tukeminen
  • Erilaiset keskustelijat chatissa
  • Työntekijän ja vapaaehtoisen eri roolit
  • Chatin tekniikkapuoli
  • Case-esimerkkejä

Seuraava Chat -vapaaehtoistenkoulutus järjestetään Zoom-alustalla kaksipäiväisenä kokonaisuutena 4.10. & 6.10. klo 17-20. Ilmoittaudu 27.9. mennessä tästä.

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet – vinkkejä toimivaan vuorovaikutukseen

Maanantaina 25.10. klo 17-19 järjestetään etäkoulutus, jonka tavoitteena on antaa perustietoa neuropsykiatrisista haasteista sekä konkreettisia keinoja ja vinkkejä nepsylasten ja -nuorten kohtaamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen vapaaehtoistyön näkökulmasta.

Kouluttajana toimii Spesia Asiantuntijapalveluiden erityisen tuen asiantuntija, psyk. sairaanhoitaja (YAMK), neuropsykiatrinen valmentaja Virpi Jussila. Koulutus järjestetään Teams-yhteydellä. Koulutuksen järjestäjänä toimii Vapa-verkosto. Ilmoittautumiset 18.10. mennessä [email protected] Linkki koulutukseen lähetetään ennen koulutusta ilmoittautuneille.

Hyvä arki lapselle -koulutus

Hyvä arki lapselle on täydennyskoulutus vapaaehtoisille, jotka kohtaavat alaikäisiä tai heidän vanhempiaan esim. tukihenkilöt, vertti-ryhmän ohjaajat tai muuten asiasta kiinnostuneet.

Koulutus sisältää mm.

  • Perheen toimivan arjen sisältö
  • Asioita, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen
  • Asioita, jotka vaikuttavat lapsen kehityksen tukemiseen
  • Pohjana koulutuksessa käytetään Mieli ry:n tekemää lokikirjaa, johon voi tutustua etukäteen tästä. 

Seuraava Hyvä arki lapselle koulutus järjestetään  27.11. klo 9-14 toimistolla tai tarvittaessa etänä Zoomissa. Ilmoittaudu mukaan 19.11. mennessä tästä. 

Vertaisomainen - koulutus

Vertaisomainen-koulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä.

Koulutus sisältää mm.

  • Vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet
  • Oma omaistarina
  • Dialogitaidot
  • Haasteet ja tähtihetket

Vertaisomaiskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua Vertaistuellisen omaistyön työpajoihin, joissa yhdistys kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisomaisia tarjoamaan omaisneuvontaa työpareina. Työpajat kestävät yhteensä 8 tuntia ja toteutetaan kahtena iltapäivänä.

Vertaisomaiskoulutukset ovat toistaiseksi tauolla.

 

Tulevat koulutukset

Lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet 25.10. klo 17-19

Hyvä arki lapselle -koulutus 27.11. 9-14

Seuraava perus- ja tukihenkilökoulutus järjestetään helmikuussa 2022.

Ota yhteyttä

Noora Tamminen
Noora Tamminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (sij.)

(sosionomi AMK)

p. 044 793 0583
noora.tamminen
@vsfinfami.fi

Lue lisää

Pin It on Pinterest