Vapaaehtoisten koulutukset

Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme kivijalka.

Yhdistyksen vapaaehtoiskoulutusten rakenne koostuu perusosasta, sekä erilaisista lisäkoulutuksista, joiden kautta vapaaehtoinen saa lisävalmiuksia ja tietoa toimia eri tehtävissä yhdistyksellä. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukset ovat maksuttomia.

Vapaaehtoistoiminnan koulutusrunko on suunniteltu osana Auttava omainen -hanketta. Uusia vapaaehtoisia koulutetaan joka vuosi. Koulutusrungon lisäksi järjestämme muita lisäkoulutuksia (vertaisomais- ja ryhmänohjaajakoulutus jne.) kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Koulutetuilla vapaaehtoisilla on oikeus yhdistyksen tarjoamaan maksuttomaan lisäkoulutukseen, virkistykseen sekä työnohjaukseen.

Seuraamme koronavirustilannetta ja otamme viranomaisten suositukset huomioon vapaaehtoistoiminnassamme. Kevään 2021 koulutukset saatetaan järjestää myös etäyhteydellä, jos epidemiatilanne näin vaatii.

 

Vapaaehtoisten peruskoulutus

Koulutuksessa käsitellään mm.

 • Vapaaehtoistyön perusteet
 • Yhdistysesittely
 • Omaisen prosessi
 • Mielenterveydenhäiriöt ja päihdeongelmat
 • Kriisit ja tukeminen
 • Oma jaksaminen vapaaehtoisena

Koulutuksessa on yleensä mukana myös yhdistyksessä jo toimivia vapaaehtoisia kertomassa kokemuksiaan.

Seuraava peruskoulutus järjestetään Zoom-alustalla 21.9.2021 klo 17-20. Ilmoittaudu 14.9. mennessä tästä.

Tukihenkilökoulutus

Tukihenkilökoulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia mielenterveys- ja/tai päihdeomaisen tukihenkilönä.

Tukihenkilökoulutus sisältää mm.

 • Tukihenkilötoiminnan perusteet
 • Tukisuhteiden erilaiset piirteet
 • Vuorovaikutustaidot
 • Tukihenkilön vuosi
 • Minä tukihenkilönä

 

Seuraava tukihenkilökoulutus järjestetään Zoom-alustalla 23.9. klo 17-20. Ilmoittaudu 14.9. mennessä tästä.

Chat -vapaaehtoisten koulutus

Kaksipäiväinen lisäkoulutus Zoom-alustalla. Peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan mielenterveysomaisten vertaistuellisessa chatissa keskustelijoina. Koulutus järjestetään yhdessä Satakunnan ja Salon FinFamien kanssa. 

Seuraava Chat -vapaaehtoistenkoulutus järjestetään Zoom-alustalla kaksipäiväisenä kokonaisuutena 4.10. & 6.10. klo 17-20. Ilmoittaudu 14.9. mennessä tästä.

Hyvä arki lapselle -koulutus

Hyvä arki lapselle on täydennyskoulutus vapaaehtoisille, jotka kohtaavat alaikäisiä tai heidän vanhempiaan esim. tukihenkilöt, vertti-ryhmän ohjaajat tai muuten asiasta kiinnostuneet.

Koulutus sisältää mm.

 • Perheen toimivan arjen sisältö
 • Asioita, jotka vaikuttavat vanhemmuuteen
 • Asioita, jotka vaikuttavat lapsen kehityksen tukemiseen
 • Pohjana koulutuksessa käytetään Mieli ry:n tekemää lokikirjaa, johon voi tutustua etukäteen tästä. 

Seuraava Hyvä arki lapselle koulutus järjestetään  27.11. klo 9-14 Lehmirannan lomakeskuksessa (Lehmirannantie 12, 25170 Salo). Ilmoittaudu mukaan tästä. 

Vertaisomainen - koulutus

Vertaisomainen-koulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä.

Koulutus sisältää mm.

 • Vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet
 • Oma omaistarina
 • Dialogitaidot
 • Haasteet ja tähtihetket

Vertaisomaiskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua Vertaistuellisen omaistyön työpajoihin, joissa yhdistys kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisomaisia tarjoamaan omaisneuvontaa työpareina. Työpajat kestävät yhteensä 8 tuntia ja toteutetaan kahtena iltapäivänä.

Vertaisomaiskoulutukset ovat toistaiseksi tauolla.

 

Tulevat koulutukset

Peruskoulutus 21.9. klo 17-20

Tukihenkilökoulutus 23.9. klo 17-20

Chat-vapaaehtoisten kaksipäiväinen koulutus 4.10. & 6.10. klo 17-20

Hyvä arki lapselle -koulutus 27.11. 9-14

Ota yhteyttä

Noora Tamminen
Noora Tamminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (sij.)

(sosionomi AMK)

p. 044 793 0583
noora.tamminen
@vsfinfami.fi

Lue lisää

Pin It on Pinterest