Vapaaehtoisten koulutukset

Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme kivijalka.

Yhdistyksen vapaaehtoiskoulutusten rakenne koostuu perusosasta, sekä erilaisista lisäkoulutuksista, joiden kautta vapaaehtoinen saa lisävalmiuksia ja tietoa toimia eri tehtävissä yhdistyksellä. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiskoulutukset ovat maksuttomia.

Uusia vapaaehtoisia koulutetaan joka vuosi. Peruskoulutuksen lisäksi järjestämme muita lisäkoulutuksia kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Koulutetuilla vapaaehtoisilla on oikeus yhdistyksen tarjoamaan maksuttomaan lisäkoulutukseen, virkistykseen sekä työnohjaukseen. Jos ilmoitetut koulutuspäivät eivät sovi omaan aikatauluusi, ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin ja sovitaan yhdessä perehdytyksestäsi!

Seuraamme koronavirustilannetta ja otamme viranomaisten suositukset huomioon vapaaehtoistoiminnassamme. Osa syksyn koulutuksista järjestetään etäyhteydellä. 

Kevään 2022 koulutukset:

 • Ti 15.2. klo 17-20 Vapaaehtoisten peruskoulutus Turun toimistolla 
 • To 17.2. klo 17-20 Tukihenkilökoulutus Turun toimistolla
 • Ti 1.3. klo 17-20 Vertaisomaiskoulutus Turun toimistolla 
 • La 26.3. ja su 27.3. klo 9.30-15 Ryhmänohjaajakoulutus, Turun toimistolla
 • Ma 9.5. ja ke 11.5. klo 17–20 Vapaaehtoisten chat-ohjaajien koulutus Zoomissa 

Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet alta kunkin koulutuksen tiedoista.

 

Vapaaehtoisten peruskoulutus

Koulutuksessa (3h) käsitellään mm.

 • Vapaaehtoistyön perusteet
 • Yhdistysesittely
 • Omaisen prosessi
 • Mielenterveydenhäiriöt ja päihdeongelmat
 • Kriisit ja tukeminen
 • Oma jaksaminen vapaaehtoisena

Koulutuksessa on yleensä mukana myös yhdistyksessä jo toimivia vapaaehtoisia kertomassa kokemuksiaan.

Ilmoittaudu kevään 2022 koulutukseen viimeistään 8.2. tästä.

Tukihenkilökoulutus

Tukihenkilökoulutus (3h) on lisäkoulutus vapaaehtoisille, jotka haluavat toimia mielenterveys- ja/tai päihdeomaisen tukihenkilönä.

Tukihenkilökoulutus sisältää mm.

 • Tukihenkilötoiminnan perusteet
 • Tukisuhteiden erilaiset piirteet
 • Vuorovaikutustaidot
 • Tukihenkilön vuosi
 • Minä tukihenkilönä

 Ilmoittaudu kevään 2022 koulutukseen viimeistään 10.2. tästä.

Chat -vapaaehtoiskoulutus

Kaksipäiväinen lisäkoulutus Zoom-alustalla. Peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan mielenterveysomaisten vertaistuellisessa chatissa keskustelijoina. Koulutus järjestetään yhdessä Satakunnan FinFamin kanssa.

Koulutuksessa (6h) käydään läpi mm.

 • Omaisten tukeminen
 • Erilaiset keskustelijat chatissa
 • Työntekijän ja vapaaehtoisen eri roolit
 • Chatin tekniikkapuoli
 • Case-esimerkkejä

Ilmoittaudu kevään 2022 koulutukseen 2.5. mennessä tästä.

Vertaisomaiskoulutus

Vertaisomaiskoulutus on lisäkoulutus vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä. Vertaisomaiset toimivat V-S FinFamin työntekijöiden työparina omaisneuvonnassa ja käyttävät kokemustaan apuna muiden tukemisessa.

Koulutus sisältää mm.

 • tietoa vertaistuellisesta omaisneuvonnasta ja vertaisomaisen roolista
 • toiminnassa mukanaolevien vertaisomaisten kokemuksia
 • harjoituksia oman omaiskokemuksen jäsentämiseen ja kertomiseen

Vertaisomaiskoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua Vertaistuellisen omaistyön työpajoihin, joissa yhdistys kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä vertaisomaisia tarjoamaan omaisneuvontaa työpareina. Työpajat kestävät yhteensä 8 tuntia ja toteutetaan kahtena iltapäivänä.

Ilmoittaudu kevään 2022 koulutukseen viimeistään 22.2. tästä.

 

Ryhmänohjaajakoulutus

Ryhmänohjaajakoulutus järjestetään peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille la 26.3. ja su 27.3. klo 9.30—15
Turun toimistolla osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 11 a. Ryhmänohjaajakoulutuksen sisältö tarkentuu vielä lähempänä. Ilmoittaudu jo nyt mukaan koulutukseen tästä.

Tulevat koulutukset

Keväällä 2022 järjestetään perus-, tukihenkilö-, vertaisomais-,
ryhmänohjaus- ja
chat-vapaaehtoiskoulutukset

Ota yhteyttä

Noora Tamminen
Noora Tamminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (sij.)

(sosionomi AMK)

p. 044 793 0583
noora.tamminen
@vsfinfami.fi

Lue lisää

Pin It on Pinterest

Lahjoita