Vapaaehtoistoiminta

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta.

Vapaaehtoiset ovat toimintamme tärkeä kivijalka

Yhdistyksen toiminnassa on mukana kasvava joukko eri ikäisiä sekä eri taustoista tulevia vapaaehtoisia. Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta siitä kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin, mutta toimintaan osallistuminen edellyttää vain kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan sekä halua tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia!

Vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin kuuluvat tasa-arvoisuus, luottamuksellisuus, avoimuus sekä ilo

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiset koulutetaan tehtäväänsä. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille järjestetään työnohjausta, lisäkoulutuksia, virkistystä sekä ryhmätapaamisia. Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Alla näet esittelyt yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tärkeimmistä eri muodoista ja vaihtoehdoista. Näiden lisäksi voi osallistua erilaisiin pienempiin tehtäviin oman kiinnostuksen mukaan!

Keväällä on tulossa uusia vapaaehtoisten koulutuksia, mm. Tukihenkilö – ja verkkovapaaehtoiskoulutukset.

Katso lisätiedot vapaaehtoisten koulutuksista täältä!

Ota yhteyttä

Adonika Ellä
Adonika Ellä

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

044 793 0583
[email protected]

Lue lisää

Tukihenkilötoiminta

Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä toimimaan kaikenikäisten (7-vuotiaasta eteenpäin) mielenterveys- ja päihdeläheisten tukena. Toiminnan tarkoituksena on tukea läheisen jaksamista tarjoamalla pidempikestoista yksilöllistä tukea ja tarjota vapaaehtoiselle tukihenkilölle mahdollisuus tehdä pidempikestoista, mutta joustavaa vapaaehtoistoimintaa.

Tukisuhteet kestävät n. 1-2 vuotta, jonka aikana tuettava ja tukihenkilö tapaavat säännöllisesti n. 1 – 2 krt kuussa. Tapaamisissa tarkoituksena on tehdä jotakin mukavaa toimintaa yhdessä, esimerkiksi elokuvissa käymistä, uuden harrastuksen etsimistä, yhdessä läksyjen tekoa, lenkkeilyä tai vaikka kulttuuritapahtumiin tutustumista.

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on saanut koulutuksen tehtäväänsä. Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä. Yhdistys tukee tukihenkilöä kulukorvauksin, jotta vapaaehtoistoiminta ei vaadi rahallista panostusta.

Ryhmän - tai avoimen toiminnan ohjaaja

Haluaisitko toimia ryhmänohjaajana? V-S FinFamilla on tarjolla omaisille erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuus vertaistuelliseen tukeen. Ryhmien sisällöt sekä toteutustavat perustuvat paljon omaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia sekä osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina. Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia vaikka ei olisikaan itse omainen.  

Tai kiinnostaisiko toimia avoimessa toiminnassa ohjaajana? Avoin toiminta on toimintaa, johon osallistujien ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Avointa toimintaa on sekä erillisinä iltoina että ryhmämallisena toimintana. Esimerkkejä avoimesta toiminnasta löydät täältä. 

 

Verkkovapaaehtoisuus

Verkkovapaaehtoisena voit toimia monenlaisissa tehtävissä!

Haluaisitko kohdata nuoria ja nuoria aikuisia virtuaalisessa kohtaamispaikka Discordissa? Discordissa voit vapaaehtoisena toimia mm. keskustelijana, etäryhmän ohjaajana tai auttaa hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä moderaattorina. Lisäksi vapaaehtoisena on mahdollista toimia myös sisällöntuottajana somealustoille, kuten Instagramiin tai TikTokiin.

Tai haluaisitko toimia chat-vapaaehtoisena valtakunnallisessa mielenterveysomaisten chatissa tukinetissä? Tukinetin chat on viikottainen, anonyymi chat joka tavoittaa mielenterveysomaisia ympäri Suomea. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla omaiskokemusta voidaksesi toimia chatissa.

Vertaisomainen

Yhdistyksen vertaisomais -toiminta on muodostunut osaksi yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa Auttava Omainen -hankkeen kautta. Vertaisomaiset ovat mielenterveys- ja päihdeomaisia, jotka voivat yhdessä työntekijän kanssa tarjota keskusteluapua ja tukea yhdistyksen omaisneuvontaan (1 – 5 krt) tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa työntekijä tarjoaa tietoa ja vertaisomainen toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle.

Vertaisomaisen tuoma vertaistuellinen toivo ja rohkaisu on koettu erittäin hyväksi ja antaa myös vertaisneuvojalle paljon. Vertaisomaisena saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustaan sekä antaa tukea, jota olisi ehkä mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi. Yhdistyksen kouluttamat vertaisomaiset voivat halutessaan olla mukana työparina myös hoitohenkilökunnan kanssa psykiatrisilla osastoilla. Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaisomaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

 

Kokemustoimija

Yhdistyksen koulutetut kokemustoimijat kertovat oman tarinansa mielenterveys- tai päihdeomaisena ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä. Kokemustoimijat voivat olla mukana yhdistyksen mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä.

Vaatimuksia kokemustoiminnasta kiinnostuneille:

  • Oma kokemus läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta.
  • Läheisen sairastumisesta on aikaa vähintään kolme vuotta.
  • On ns. sinut tilanteen kanssa.
  • On halua kertoa omaa tarinaansa.
Luottamustehtävät
Luottamustehtävissä voi yhdistyksellä toimia hallituksen jäsenenä ja osallistua näin yhdistyksen toiminnasta päättämiseen sekä halutessaan edustaa yhdistystä erilaisissa työryhmissä tai tapahtumissa.

Klikkaa kuvaa avataksesi se pdf-muodossa. Kuva avautuu uuteen välilehteen.

Pin It on Pinterest

Lahjoita