Vapaaehtoistoiminta

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta.

Vapaaehtoiset ovat toimintamme tärkeä kivijalka

Yhdistyksen toiminnassa on mukana kasvava joukko eri-ikäisiä sekä eri taustoista tulevia vapaaehtoisia. Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta siitä, kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin, mutta toimintaan osallistuminen edellyttää vain kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan sekä halua tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia!

Vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin kuuluvat tasa-arvoisuus, luottamuksellisuus, avoimuus sekä ilo

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiset koulutetaan tehtäväänsä. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille järjestetään työnohjausta, lisäkoulutuksia, virkistystä sekä ryhmätapaamisia. Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Alla näet esittelyt yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tärkeimmistä eri muodoista ja vaihtoehdoista. Näiden lisäksi voi osallistua erilaisiin pienempiin tehtäviin oman kiinnostuksen mukaan!

Keväällä on tulossa uusia vapaaehtoisten koulutuksia, mm. tukihenkilö- ja verkkovapaaehtoiskoulutukset.

Katso lisätiedot vapaaehtoisten koulutuksista täältä!

Ota yhteyttä

Ranja Jaatinen
Ranja Jaatinen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

044 793 0583
[email protected]

Lue lisää

Tukihenkilötoiminta

Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä toimimaan kaikenikäisten (7-vuotiaasta eteenpäin) mielenterveys- ja päihdeläheisten tukena. Toiminnan tarkoituksena on tukea läheisen jaksamista tarjoamalla pidempikestoista yksilöllistä tukea ja tarjota vapaaehtoiselle tukihenkilölle mahdollisuus tehdä pidempikestoista, mutta joustavaa vapaaehtoistoimintaa.

Tukisuhteet kestävät noin 1–2 vuotta, minkä aikana tuettava ja tukihenkilö tapaavat säännöllisesti noin 1–2 kertaa kuukaudessa. Tapaamisissa tarkoituksena on tehdä jotakin mukavaa toimintaa yhdessä, esimerkiksi elokuvissa käymistä, uuden harrastuksen etsimistä, yhdessä läksyjen tekoa, lenkkeilyä tai vaikka kulttuuritapahtumiin tutustumista.

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on saanut koulutuksen tehtäväänsä. Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä. Yhdistys tukee tukihenkilöä kulukorvauksin, jotta vapaaehtoistoiminta ei vaadi rahallista panostusta.

Ryhmän- tai avoimen toiminnan ohjaaja

Haluaisitko toimia ryhmänohjaajana?
V-S FinFamilla on tarjolla omaisille erilaisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuuksia vertaistuelle. Ryhmien sisällöt sekä toteutustavat perustuvat paljon omaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia ja osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina. Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia vaikka ei olisikaan itse omainen.

Tai kiinnostaisiko toimia avoimessa toiminnassa ohjaajana? Avoin toiminta on toimintaa, johon osallistujien ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Avointa toimintaa on sekä erillisinä iltoina että ryhmämallisena toimintana. 

Verkkovapaaehtoisuus

Verkkovapaaehtoisena voit toimia monenlaisissa tehtävissä!

Haluaisitko kohdata nuoria ja nuoria aikuisia virtuaalisessa kohtaamispaikka Discordissa? Discordissa voit vapaaehtoisena toimia muun muassa keskustelijana, etäryhmän ohjaajana tai auttaa hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä moderaattorina. Lisäksi vapaaehtoisena on mahdollista toimia myös sisällöntuottajana somealustoille, kuten Instagramiin tai TikTokiin.

Tai haluaisitko toimia chat-vapaaehtoisena valtakunnallisessa mielenterveysomaisten chatissa Tukinetissä? Tukinetin chat on viikottainen anonyymi chat, joka tavoittaa mielenterveysomaisia ympäri Suomea. Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla omaiskokemusta voidaksesi toimia chatissa.

Vertaisomainen

Yhdistyksen vertaisomaistoiminta on muodostunut osaksi yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa Auttava Omainen -hankkeen kautta. Vertaisomaiset ovat mielenterveys- ja päihdeomaisia, jotka voivat yhdessä työntekijän kanssa tarjota tukea yhdistyksen keskustelutukeen (1–5 krt.) tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa työntekijä tarjoaa tietoa ja vertaisomainen toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle.

Vertaisomaisen tuoma vertaistuellinen toivo ja rohkaisu keskusteluissa on koettu erittäin hyväksi ja antaa paljon myös vapaaehtoiselle. Vertaisomaisena saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemusta ja antaa tukea, jota olisi mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi. Yhdistyksen kouluttamat vertaisomaiset voivat halutessaan olla mukana työparina myös omaistyöhön koulutetun hoitohenkilökunnan kanssa psykiatrisilla osastoilla. Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaisomaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

 

Kokemusasiantuntija

Yhdistyksen koulutetut kokemusasiantuntijat kertovat oman tarinansa mielenterveys- tai päihdeomaisena ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä. Kokemusasiantuntijat voivat olla mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä. Yhdistyksen oma kokemusasiantuntija koulutus on tulossa syksyllä 2023. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin.

Vaatimuksia kokemustoiminnasta kiinnostuneille:

  • Oma kokemus läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta
  • Läheisen sairastumisesta on aikaa vähintään kolme vuotta
  • On ns. sinut tilanteen kanssa
  • On halua kertoa omaa tarinaansa
Luottamustehtävät

Luottamustehtävissä voi yhdistyksellä toimia hallituksen jäsenenä ja osallistua näin yhdistyksen toiminnasta päättämiseen sekä halutessa edustaa yhdistystä erilaisissa työryhmissä tai tapahtumissa.

Klikkaa kuvaa avataksesi se pdf-muodossa. Kuva avautuu uuteen välilehteen.

Pin It on Pinterest

Lahjoita