Vapaaehtoistoiminta

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta.

Vapaaehtoiset ovat toimintamme tärkeä kivijalka

Yhdistyksen toiminnassa on mukana kasvava joukko eri ikäisiä sekä eri taustoista tulevia vapaaehtoisia. Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta siitä kun läheinen sairastaa psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin, mutta toimintaan osallistuminen edellyyttää vain kiinnostusta vapaaehtoistoimintaan sekä halua tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia!

Vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin kuuluvat tasa-arvoisuus, luottamuksellisuus, avoimuus sekä ilo

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Kaikki yhdistyksen vapaaehtoiset ovat käyneet vapaaehtoisten peruskoulutuksen sekä halutessaan myös erilaisia maksuttomia lisäkoulutuksia. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia sekä ryhmätapaamisia. Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Alla näet esittelyt yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tärkeimmistä eri muodoista ja vaihtoehdoista. Näiden lisäksi voi osallistua erilaisiin pienempiin tehtäviin oman kiinnostuksen mukaan!

 

Katso lisätiedot vapaaehtoisten koulutuksista täältä!

Ota yhteyttä

Noora Tamminen
Noora Tamminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (sij.)

(sosionomi AMK)

p. 044 793 0583
noora.tamminen
@vsfinfami.fi

Lue lisää

Tukihenkilötoiminta

Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä toimimaan kaikenikäisten (7-vuotiaasta eteenpäin) mielenterveys- ja päihdeomaisten ja läheisten tukena. Toiminnan tarkoituksena on tukea omaisen jaksamista tarjoamalla pidempikestoista yksilöllistä tukea ja tarjota vapaaehtoiselle tukihenkilölle mahdollisuus tehdä pidempikestoista, mutta joustavaa vapaaehtoistoimintaa.

Tukisuhteet kestävät n. 2 vuotta, jonka aikana tuettava ja koulutettu vapaaehtoinen tukihenkilö tapaavat säännöllisesti n. 1 – 2 krt kuussa. Tapaamisissa tarkoituksena on tehdä jotakin omaista tukevaa toimintaa yhdessä, joka voi olla esimerkiksi elokuvissa käymistä, uuden harrastuksen etsimistä, yhdessä läksyjen tekoa, lenkkeilyä tai vaikka kulttuuritapahtumiin tutustumista.

Tukihenkilö on läsnä oleva, empaattinen, tavallinen aikuinen, joka on yhdistyksen valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen. Toiminta perustuu ei-ammattimaisuteen, joten tukihenkilönä voit toimia omana itsenäsi omaisen tukena ja seurana.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä. Yhdistys tukee tukihenkilöä kulukorvauksin, jotta vapaaehtoistoiminta ei vaadi rahallista panostusta.

Avoimen toiminnan ohjaaja

Yhdistyksen avoin toiminta toteutetaan erilaisina kaikille avoimina teema-iltoina, jotka ovat vapaaehtoisten ohjaamia/ylläpitämiä. Teemoina voi olla mitä tahansa mukavaa tekemistä tai teemallista keskustelua, jonne kuka tahansa voi tulla paikalle ja osallistua mukaan (esim. kirjallisuus-ilta, unelmakartta-paja, keskustelua voimauttavien kysymysten äärellä jne, intialainen päähieronta) ! Avoimia iltoja voi ohjata halutessaan vain yhden tai vaikka useamman erilaisilla teemoilla.

Esimerkkejä teemoista löydät täältä.

Ryhmänohjaaja

Yhdistyksellä on tarjolla omaisille erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuus vertaistuelliseen tukeen. Ryhmien sisällöt sekä toteutustavat perustuvat paljon omaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia sekä osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina.

Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia vaikka ei olisikaan itse omainen.

Tällä hetkellä yhdistyksellä olevien ryhmien esittelyt löydät täältä.

Chat-ohjaaja

Tällä hetkellä chat-ohjaajana voit toimia mielenterveysomaisten vertaistuellisessa chatissa keskustelijana tukinet-alustalla. Chat-ohjaajaksi voit kouluttautua käytyäsi vapaaehtoisten peruskoulutuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Satakunnan ja Salon FinFamien kanssa. Sinulla ei tarvitse olla omaa omaiskokemusta toimiaksesi keskustelijana chatissa!

Suunnitteilla on myös nuorten ja nuorten aikuisten verkkoryhmiä ja -chattejä.

Vertaisomainen

Yhdistyksen vertaisomais -toiminta on muodostunut osaksi yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa Auttava Omainen -hankkeen kautta. Vertaisomaiset ovat mielenterveys- ja päihdeomaisia, jotka voivat yhdessä työntekijän kanssa tarjota keskusteluapua ja tukea yhdistyksen omaisneuvontaan (1 – 5 krt) tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa työntekijä tarjoaa tietoa ja vertaisomainen toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle.

Vertaisomaisen tuoma vertaistuellinen toivo ja rohkaisu on koettu erittäin hyväksi ja antaa myös vertaisneuvojalle paljon. Vertaisomaisena saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustaan sekä antaa tukea, jota olisi ehkä mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi. Yhdistyksen kouluttamat vertaisomaiset voivat halutessaan olla mukana työparina myös hoitohenkilökunnan kanssa psykiatrisilla osastoilla. Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaisomaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

 

Kokemustoimija

Yhdistyksen koulutetut kokemustoimijat kertovat oman tarinansa mielenterveys- tai päihdeomaisena ja sen vaikutuksista omaan elämäänsä. Kokemustoimijat voivat olla mukana yhdistyksen mukana esimerkiksi oppilaitosten tunneilla, luennoilla, seminaareissa, työyhteisöissä ja yhdistyksen ensitietopäivissä.

Vaatimuksia kokemustoiminnasta kiinnostuneille:

  • Oma kokemus läheisen mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta.
  • Läheisen sairastumisesta on aikaa vähintään kolme vuotta.
  • On ns. sinut tilanteen kanssa.
  • On halua kertoa omaa tarinaansa.
Luottamustehtävät
Luottamustehtävissä voi yhdistyksellä toimia hallituksen jäsenenä ja osallistua näin yhdistyksen toiminnasta päättämiseen sekä halutessaan edustaa yhdistystä erilaisissa työryhmissä tai tapahtumissa.
Muut mahdolliset tehtävät

Vapaaehtoisena voit oman kiinnostuksesi mukaan esimerkiksi tuottaa sisältöä sosiaalisen median kanaviimme, kirjoittaa artikkeleja nettisivuillemme mm. mielenterveyteen ja läheisten tukemiseen liittyen tai kirjoittaa mielipidekirjoituksia ja vaikuttaa. Ideoimme mielellämme vapaaehtoisen kanssa yhdessä uutta toimintaa – ota rohkeasti yhteyttä!

Klikkaa kuvaa avataksesi se pdf-muodossa. Kuva avautuu uuteen välilehteen.

Pin It on Pinterest

Lahjoita