Tietoa yhdistyksestä

Mikä on Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry?

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on vuonna 1984 perustettu omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihdeiden väärinkäyttöä.

Yhdistys tarjoaa tietoa sekä maksutonta keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä. Yksilöllisen keskusteluavun lisäksi yhdistyksen tärkeitä toimintoja ovat erilaiset vertaistukiryhmät, avoimet teemaillat, koulutukset sekä virkistystoiminta. Näiden lisäksi yhdistys tarjoaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä kaikenikäisten omaisten tueksi.

Yhdistys järjestää myös erilaisia koulutuksia ja luentoja ammattilaisille, opiskelijoille sekä muille mielenterveydestä sekä omaistyöstä kiinnostuneille. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien, mielenterveystyön ammattilaisten sekä muiden järjestöjen kanssa tuoden esiin omaisten oikeuksia sekä asemaa palveluissa. Yhdistyksen toiminta on tuettu Veikkauksen tuotoilla sekä muiden julkisten toimijoiden myöntämillä avustuksilla.

Missio
Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.
Visio
Hyvinvoiva mielenterveysomainen vuonna 2020!

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistetaan mielenterveysomaiset itsenäisinä avun tarvitsijoina. Mielenterveysomaishoitajien asema on tunnustettu ja tunnistettu.
Mielenterveysomaiset saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen, ja heidät osataan ohjata tarpeenmukaisen vertaistuen piiriin perhesuhteisiin, sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaan ja syntyperään katsomatta.

Arvot

Vertaisuus

  • Vertaistukea on saatavilla eri muodoissa ja siihen osallistumiseen on matala kynnys.
  • Mielenterveysomaisia kohdellaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tasa-arvoisesti suhteessa muihin palveluiden käyttäjiin.
  • Mielenterveysomaistyön toteuttaminen ja kehittäminen perustuu kokemus- ja vertaistietoon.

Luotettavuus

  • Yhdistyksessä toimimme luottamuksellisesti ja luotettavasti, yksilöllisyyttä kunnioittaen, eettisesti hyväksyttävästi.
  • Yhdistys on luotettava ammatillinen toimija ja kumppani – teemme mitä lupaamme.

Vaikuttavuus

  • Omaistyömme on hyväksi hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle.
  • Omaistyömme käytännöt perustuvat arvioituihin ja/tai tutkittuihin työtapoihin.
  • Omaistyömme lisää psyykkisten sairauksien hyväksyntää sairauksina muiden sairauksien joukossa.
  • Avoimuus lisääntyy psyykkisistä sairauksista puhuttaessa.
Hallitus 2018

Puheenjohtaja
Sirpa Pahalahti

Varapuheenjohtaja
Markku Santavuori

Jäsenet
Kerttu Limingoja
Ari Leinonen
Raili Niemelä
Satu Loponen

Yhteystiedot

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 11 a, 20520 Turku

Puhelin

044 793 0580

Sähköposti

omtls@vsfinfami.fi

Yhdistyksen työntekijöiden tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Omaisten ohjaus ja neuvonta arkisin klo 10 – 14 numerossa 044 793 0582.

Liitteet

Pin It on Pinterest