Tietoa yhdistyksestä

Yhdistys tarjoaa tietoa sekä maksutonta keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisen mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä.

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry on vuonna 1984 perustettu omaisyhdistys, joka toiminnallaan edistää omaisten hyvinvointia, kun perheessä tai lähipiirissä ilmenee mielenterveysongelmia tai päihdeiden väärinkäyttöä.

Yhdistys tarjoaa tietoa sekä maksutonta keskusteluapua kaikille, jotka ovat huolissaan läheisensä mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä. Yksilöllisen keskusteluavun lisäksi yhdistyksen tärkeitä toimintoja ovat erilaiset vertaistukiryhmät, avoimet teemaillat, koulutukset sekä virkistystoiminta. Näiden lisäksi yhdistys tarjoaa vapaaehtoisia tukihenkilöitä kaikenikäisten omaisten tueksi.

Yhdistys järjestää myös erilaisia koulutuksia ja luentoja ammattilaisille, opiskelijoille sekä muille mielenterveydestä sekä omaistyöstä kiinnostuneille. Yhdistys tekee yhteistyötä mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien, mielenterveystyön ammattilaisten sekä muiden järjestöjen kanssa tuoden esiin omaisten oikeuksia sekä asemaa palveluissa. Yhdistyksen toiminta on tuettu Veikkauksen tuotoilla sekä muiden julkisten toimijoiden myöntämillä avustuksilla.

Missio
Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Omaisjärjestön tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja -perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.
Visio
Hyvinvoiva mielenterveysomainen vuonna 2020!

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistetaan mielenterveysomaiset itsenäisinä avun tarvitsijoina. Mielenterveysomaishoitajien asema on tunnustettu ja tunnistettu. Mielenterveysomaiset saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen, ja heidät osataan ohjata tarpeenmukaisen vertaistuen piiriin perhesuhteisiin, sukupuoleen, ikään, asuinpaikkaan ja syntyperään katsomatta.

Arvot
Vertaisuus

  • Vertaistukea on saatavilla eri muodoissa ja siihen osallistumiseen on matala kynnys.
  • Mielenterveysomaisia kohdellaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tasa-arvoisesti suhteessa muihin palveluiden käyttäjiin.
  • Mielenterveysomaistyön toteuttaminen ja kehittäminen perustuu kokemus- ja vertaistietoon.

Luotettavuus

  • Yhdistyksessä toimimme luottamuksellisesti ja luotettavasti, yksilöllisyyttä kunnioittaen, eettisesti hyväksyttävästi.
  • Yhdistys on luotettava ammatillinen toimija ja kumppani – teemme mitä lupaamme.

Vaikuttavuus

  • Omaistyömme on hyväksi hyvinvoinnille ja hyvälle elämälle.
  • Omaistyömme käytännöt perustuvat arvioituihin ja/tai tutkittuihin työtapoihin.
  • Omaistyömme lisää psyykkisten sairauksien hyväksyntää sairauksina muiden sairauksien joukossa.
  • Avoimuus lisääntyy psyykkisistä sairauksista puhuttaessa.
Hallitus 2021

Puheenjohtaja
Ari Leinonen
Puh. 0401793773, sähköposti: [email protected]

Jäsenet

Annika Forth
Rasmus Jääskeläinen
Tapio Koivisto
Sirpa Pahalahti
Kaisa Pirttisalo
Markku Santavuori

Varajäsenet

Maija Saarela
Nelli Santala

Ota yhteyttä

Osoite
Itäinen Pitkäkatu 11 a
20520 Turku

Puhelin
044 793 0580

Omaisten ohjaus ja neuvonta arkisin klo 10 – 14 numerossa 044 793 0580.

Sähköposti
[email protected]

Yhdistyksen työntekijöiden tiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Pin It on Pinterest