Oppaat ja opinnäytetyöt

Tältä sivulta löydät yhdistyksessämme tuotetut mielenterveysomaisille ja ammattilaisille suunnatut oppaat, tutkielmat ja opinnäytetyöt.

Oppaat

mielenterveys- ja päihdepalveluopas omaiselle

Vapaaehtoisille suunnattu opas mielenterveys- ja päihdeomaisille suunnatuista palveluista Turun alueella. Opas sisältää tietoa myös omaishoidosta sekä sosiaaliturvasta. Turun kaupungin palveluiden lisäksi oppaassa on tietoa seurakunnan ja eri järjestöjen tarjoamista palveluista.

Oppaan kansi, jossa on keltainen tausta ja keltaisia kukkia

Sateenkaarivähemmistöön kuuluvan mielenterveysomaisen kohtaaminen

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa kehittämään omaa osaamista sateenkaarivähemmistöjen kohtaamisessa ja vahvistamaan näin yhdenvertaisuutta.

Ryhmänohjaajan Käsikirja

Ryhmänohjaajille suunnattu opas, joka tarjoaa ohjaajille tukea ja ohjeita ryhmänohjaajan perehdytyksen lisänä. Käsikirjasta löydät yleisluontoista tietoa ohjaamisessa huomioitavista asioista ja taidoista sekä ryhmänohjaajan tehtävistä.

Oppaan kansi, jossa on keltainen tausta ja keltaisia kukkia

Taiteelliset ja luovat harjoitukset mielen hyvinvoinnin tukena

Opas on suunnattu yhdistyksen vapaaehtoisille ja omaisille, jotka haluavat virkistäytyä luovan toiminnan parissa. Opas perehdyttää lukijan luovien menetelmien käyttöön mielenterveyden tukena.

Hyvä arki lapselle — Lokikirja vanhemmille

Lokikirja soveltuu käytettäväksi materiaalina vapaaehtoisten koulutuksessa esimerkiksi tukihenkilöille, jotka toimivat lasten, nuorten ja vanhempien kanssa, joilla on alaikäisiä lapsia. Painetun oppaan hinta on 5 € sisältää. postimaksun. Tilaukset [email protected]

Kysy nuorelta -opas

Kysy nuorelta -hankkeessa toteutettu opas tarjoaa apua nuoren mielenterveysomaisen tunnistamiseen ja esittelee työkaluja nuoren kanssa työskentelyyn.

Tutustu Kysy nuorelta -hankkeeseen

Omaisneuvonnan Käsikirja

Kehittämisprojektin aikana tuotettu käsikirja avaa omaisneuvonnan eli FinFamin tarjoaman keskustelutuen käytäntöjä ja laatukriteerejä.

 

Opas vertaistuelliseen omaisneuvontaan

Oppaassa kuvattu Auttava Omainen -työmalli on esimerkki kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä ammatillisen avun rinnalla sosiaali- ja terveysalalla.

Tutustu muihin oppaisiin

Keskusliittomme sivuilla on runsas valikoima erilaisia oppaita läheisille ja ammattilaisille.
Käy tutustumassa!

Tutkielmat ja opinnäytetyöt

Listasta löydät V-S FinFamin kanssa yhteistyössä tehdyt tutkielmat ja opinnäytetyöt.
Työt on listattu julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Oletko kiinnostunut tekemään lopputyösi yhteistyössä kanssamme? Ota yhteyttä, niin ideoidaan yhdessä!

2023

Mielenterveys- ja päihdeomaisten kokemuksia vertaisena vapaaehtoisena toimimisesta

Oja, Roosa; Tapola, Emmi (2023), Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lue opinnäytetyö tästä.

2022

Sateenkaarisensitiivinen kohtaaminen mielenterveysomaistyössä: opas vapaaehtoistyöntekijöille ja ammattilaisille
Rantanen, Ilona (2022), Turun ammattikorkeakoulu

Lue opinnäytetyö tästä.

Etätukihenkilötoiminnan kehittäminen nuorille mielenterveys- ja päihdeomaisille: osana Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Vertaistuki verkossa -hanketta
Hakala, Ada; Salvinen, Laura (2022), Turun ammattikorkeakoulu

Lue opinnäytetyö tästä.

Opas mielenterveys- ja päihdeomaisille sekä vapaaehtoistyöntekijöille – Turun seudun mielenterveys- ja päihdepalvelut, omaishoito ja sosiaaliturva
Tarja Grönlund ja Milja Talsi (2022), Turun ammattikorkeakoulu

Lue opinnäytetyö tästä.

Taidelähtöiset ja luovat menetelmät mielenterveysomaistyössä
Hyvönen, Kerttu (2022), Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK – University of Applied Sciences

Lue opinnäytetyö tästä.

Käsikirja vertaisryhmien ohjaamiseen: Varsinais-Suomen FinFamin mielenterveysomaiset
Korhonen, Laura; Alves Heikura, Samuli (2022), Turun ammattikorkeakoulu

Lue opinnäytetyö tästä.

2021

Voimaa verkosta: FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry: Verkkovertaistukimalli 16–29-vuotiaille mielenterveysomaisille
Kallio, Mirkka (2021)
Lue YAMK opinnäytetyö tästä

Nuorten mielenteveys- ja päihdeläheisten syrjäytymisen ehkäisy kohtaamisen kautta: Käyttöopas Kysy Nuorelta -hankkeen materiaaleihin
Lentonen, Emilia; Rantala, Johannes & Piltonen, Sara (2021)
Lue opinnäytetyö tästä

Nuoren mielenterveys- ja päihdeläheisen tunnistaminen toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijahuoltopalveluiden ammattilaisten näkökulmasta
Kärkkäinen, Katri (2021)
Lue Pro gradu -tutkielma tästä

2020–2019

Omaisneuvonnan käsikirja: kehittämisprojekti Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle
Ellä, Adonika (2020)
Lue YAMK opinnäytetyö tästä

Lapsellani on mielenterveyshäiriö – opas läheiselle
Kakko, Petri & Rautianen, Ilona (2020)
Lue opinnäytetyö tästä

Mielenterveysomaisten tuki 2020: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry ja Auttava omainen -projekti :Delfoi-arviointitutkimus mielenterveysomaisille tarjottavan tuen mahdollisuuksista Varsinais-Suomen alueella vuonna 2020
Koskinen, Samuli; Ranta, Jussi & Uutela, Pinja (2020)
Lue opinnäytetyö tästä

Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi – MOIP!-HANKE 2016–2019
Taskinen, Elina; Uutela, Pinja & Virta, Sofia (2019)
Lue opinnäytetyö tästä

2018–2017

Auttava omainen -toiminnan juurtuminen psykiatriseen hoitotyöhön – hoitohenkilökunnan näkökulma
Impilä, Mirka & Pajunen, Sanna-Maria (2018)
Lue opinnäytetyö tästä

Toimintamalli Moip!-hankkeen avoimiin ryhmiin
Halla, Piia (2018)
Lue opinnäytetyö tästä

Jatkotarjotin 16–29-vuotiaille mielenterveys- ja päihdeomaisille: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n kumppanuushanke Moip!-projekti
Lehtonen, Aku & Kiertokari, Akseli (2017)
Lue opinnäytetyö tästä

2016 ja vanhemmat

Toimintatarjotin 16–29-vuotiaille mielenterveys- ja päihdeomaisille: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n kumppanuushanke Moip!-projekti
Hokkanen, Vilja & Taskinen, Sara (2016)
Lue opinnäytetyö tästä

Vertaisneuvojan ja sote-ammattilaisen yhteistyö omaisneuvonnassa
Ojanen, Anette & Tölkkö, Lena (2016)
Lue opinnäytetyö tästä

Opas vertaistuelliseen omaisneuvontaan – vapaaehtoisten ja ammattilaisten työparityöskentely
Säilä, Satu & Taskinen, Elina (2016)
Lue opinnäytetyö tästä

Vertaistuellisen omaisneuvonnan vaikuttavuus omaisen hyvinvointiin
Poikkimäki, Jussi & Salminen, Janne (2014)
Lue opinnäytetyö tästä

Milla Roos
Milla Roos

Toiminnanjohtaja

p. 044 793 0581
[email protected]

Pin It on Pinterest

Lahjoita