Kysy nuorelta -hanke

 

”Mielestämme ohjaamme nuorta eteenpäin hänen omissa mielenterveysongelmissa, mutta harvemmin omaisen tarpeen näkökulmasta. Nuoren mielenterveysomaisen tunnistaminen ja tukeminen on erittäin tärkeä asia, josta tarvitaan lisää tietoa ja taitoa ohjaamiseen. ”

 

– ammatillinen opettaja

”On tärkeää puhua tästä opettajille, koska he ovat hyvässä asemassa tukeakseen nuorta ja perhettä, mutta monien nuorten kokemusten mukaan kouluissa ei huomata tai huomioida heidän pahaa oloa. Asialle pitäisi saada muutos.”

 

– V-S FinFamin nuorten aikuisten toiminnassa mukana ollut

Kysy nuorelta -hankkeen (2019-2021) tavoitteena on

– kehittää ammattilaisten osaamista tunnistaa ja kohdata nuoria mielenterveys- ja päihdeomaisia
– lisätä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja taitoa nuorten ohjaamisesta palveluiden ja tuen piiriin
– madaltaa nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten kynnystä puhua kokemuksistaan ja hakeutua tuen piiriin
– lisätä toisen asteen opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeongelmista ja purkaa aiheeseen liittyviä stigmoja ja stereotypioita.

 

Kysy nuorelta -hankkeessa

tuotetaan sähköistä oppimateriaalia mielenterveyden teemoista ja läheisen näkökulmasta toisen asteen oppilaitoksiin ammattilaisten työn tueksi.
Hankkeessa kehitetään työkaluja nuorten mielenterveysomaisten tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja ohjaamiseksi. Materiaalit tulevat olemaan ammattilaisten käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.
Hankkeessa kehitetään uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, koululähettitoiminta. Koululähetit ovat nuoria aikuisia mielenterveys- ja/tai päihdeomaisia, jotka pitävät kokemuspuheenvuoroja osana toisen asteen oppitunteja sekä ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa.

Hankkeen rahoittaa STEA ja toteutusalue on Turku, Salo ja Kaarina.

 

Hankkeessa mukana

Ammattiopisto Livia
Auta Lasta ry
Kaarinan lukio
Lounais-Suomen Syli ry
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
Salon lukio
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Salon seudun Mielenterveysomaiset – FinFami ry
Turun Ammattikorkeakoulu
Turun yliopiston psykologian laitos
Turun yliopiston sosiaalitieteen laitos
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS

 

Kysy nuorelta -videomateriaali on julkaistu. Alta pääset katsomaan kampanjavideon ja YouTubesta lyhytelokuvasarjan!

Ota yhteyttä

Outi Arvola
Outi Arvola

Projektityöntekijä, Kysy nuorelta -hanke

(sosiaalialan ohjaaja, kasvatustieteen maisteri)

p. 040 016 9647
[email protected]

Karoliina Korhonen
Karoliina Korhonen

Projektityöntekijä, Kysy nuorelta -hanke (sosionomi AMK)

”On todella tärkeää, että ammattilaiset uskaltavat ja osaavat kysyä nuorelta, koska mielenterveys- ja päihdeomaisen taakka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nuoren elämään ja menestymis-mahdollisuuksiin. Kysy nuorelta -hanke nostaa tietoisuutta näistä asioista vielä ennestäänkin, mikä on todella tärkeää omaisten stigman poistamiseksi.”

 

– V-S FinFamin nuorten aikuisten toiminnassa mukana ollut

Pin It on Pinterest