”Merkityksellistä tukisuhteessa oli jutteluseura ja kotoa pois pääseminen”

 – Tuettava tukisuhteesta

”Ryhmä antoi minulle todella paljon voimia ja oli tosi antoisaa, kun sai olla suurin piirtein samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa”

– Vertaistukiryhmään osallistunut omainen

Lahjoittamalla tuet mielenterveysomaisten jaksamista

Mielenterveys- ja päihdeongelmat kuormittavat monin tavoin läheisiä ja perheitä. Lähes 400 000 suomalaista hoivaa mielenterveysongelmista kärsivää läheistään. Usein tämä tapahtuu ilman vapaapäiviä tai taloudellista tukea. Kun läheisellä on mielenterveyden haasteita, omaiset ja perheet kaipaavat tieto ja tukea.

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry tekee ennaltaehkäisevää työtä, jottei hoitajista tule hoivattavia. Tavoitteemme on varmistaa, ettei kukaan mielenterveysomainen jää yksin.

Vertaisuus ja ammatillisuus ovat toimintamme kulmakiviä. Tarjoamme omaisille maksutonta omaisneuvontaa, järjestämme ensitietopäiviä, ryhmiä ja tukihenkilöitä eri-ikäisille, vertaistukea sekä vapaaehtoistoimintaa.

Lahjoitetut varat käytetään suoraan mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Varojen käyttökohteita ovat; virkistystoiminta (retket, kulttuuri, hyvinvointiluennot), vapaaehtoisten ohjaamat aktiviteetit omaisille (tapaamiset ja virkistystoiminta) ja kurssitoiminta omaisille.

 Näin lahjoitat

Haluamme jatkossakin luoda mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, vertaisuuden kokemukseen ja yksinäisyyden vähentämiseen.

Jos haluatte olla mukana tukemassa toimintaamme, voitte tukea toimintaamme:

  • Lahjoittamalla suoraan tilillemme FI73 5716 9020 0984 92 (Turun seudun Osuuspankki)
  • Tekemällä lahjoituksen Facebookin kautta
  • Ohjaamalla lahjoituksen tiettyyn kohteeseen Lahjoittamo-sivumme kautta

Kaikki lahjoitukset käytetään niin suoraan mielenterveysomaisten toiminnan tukemiseksi. Rahankeräyslupamme on RA/2021/645.

Halutessanne mainitsemme mielellämme nimenne lahjoitussivuillamme.

 

Kiitos tuestanne!

Jäseneksi?

Voit myös tukea yhdistyksen toimintaa myös liittymällä jäseneksi.

Lisätiedot rahankeräysluvasta

Rahankeräysluvan saaja: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero: RA/2021/645

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Voimassa toistaiseksi. Rahankeräys on voimassa koko Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Varat käytetään mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Varojen käyttökohteita ovat; virkistystoiminta (kuten retket, kulttuuri, hyvinvointiluennot), vapaaehtoisten ohjaamat aktiviteetit omaisille (kuten tapaamiset, virkistystoiminta, ja toimintaan liittyvät tarjoilut) ja kurssitoiminta omaisille (kuten luentojen järjestäminen, toimintaan liittyvät tarjoilut ja matkakulut).

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei erillistä määräystä.

Käytännön toimeenpanija: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Pin It on Pinterest