Lahjoittamalla tuet mielenterveysomaisten jaksamista

Lahjoittaa voit myös suoraan tilillemme FI73 5716 9020 0984 92 (Turun seudun Osuuspankki)

Haluamme varmistaa, ettei yksikään mielenterveysomainen jää yksin

Lahjoitetut varat käytetään suoraan mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Lahjoituksilla toteutetaan muun muassa tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa, retkiä, kursseja sekä hyvinvointiluentoja kaikenikäisille omaisille.

Kaikki lahjoitukset käytetään suoraan mielenterveysomaisten toiminnan tukemiseksi.

Halutessanne mainitsemme mielellämme nimenne lahjoitussivuillamme.

 

Kiitos tuestanne!

”Merkityksellistä tukisuhteessa oli jutteluseura ja kotoa pois pääseminen.”

– Tuettava tukisuhteesta

”Ryhmä antoi minulle todella paljon voimia ja oli tosi antoisaa, kun sai olla suurin piirtein samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa.”

– Vertaistukiryhmään osallistunut omainen

Jäseneksi?

Voit tukea yhdistyksen toimintaa myös liittymällä jäseneksi.

Lisätiedot rahankeräysluvasta

Rahankeräysluvan saaja: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero: RA/2021/645

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue: Voimassa toistaiseksi. Rahankeräys on voimassa koko Suomessa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Varat käytetään mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen. Varojen käyttökohteita ovat; virkistystoiminta (kuten retket, kulttuuri, hyvinvointiluennot), vapaaehtoisten ohjaamat aktiviteetit omaisille (kuten tapaamiset, virkistystoiminta, ja toimintaan liittyvät tarjoilut) ja kurssitoiminta omaisille (kuten luentojen järjestäminen, toimintaan liittyvät tarjoilut ja matkakulut).

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää: Ei erillistä määräystä.

Käytännön toimeenpanija: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

Pin It on Pinterest

Lahjoita