Kysy nuorelta / Tietoa ja työkaluja

Tältä sivulta löydät tietoa ja työkaluja nuorten kanssa työskentelyyn. Nuorten hoivaajien tunnistamista ja tukemista helpottavat tunnusmerkistö ja huolikortit on kehitetty yhteistyössä Joensuun seudun omaishoitajat ry:n Alisa-projektin kanssa vuosina 2019-2021. Työkalut on kehitetty yhdessä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueen koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä hankkeiden toiminnassa olleiden nuorten hoivaajien ja entisten nuorten hoivaajien kokemusten pohjalta. Täältä löydät myös mm. Kysy nuorelta -oppaan, joka kokoaa hankkeessa kerättyä tietoa ja välineitä. Sivun lopusta löydät hankkeelle tehtyjä opinnäytetöitä ja muita hyödyllisiä linkkejä!

Nuoren hoivaajan tunnusmerkistö

Kuinka voin tunnistaa lapsen tai nuoren, joka kantaa huolta tai vastuuta läheisestään?

Nuoren hoivaajan tunnusmerkit antavat suuntaa siitä, millaisesta nuoren käyttäytymisestä ja millaisista piirteistä nuoren hoivaajan voisi tunnistaa.

Oppaassa lueteltuja merkkejä havaitessa tulee pitää mielessä, että kyse voi olla lapsen tai nuoren läheisen tai perheenjäsenen ongelmista. Tällöin lapsella ja nuorella on oikeus saada itselleen tukea.

Lataa tunnusmerkistö käyttöösi tästä. Jos haluat materiaalit valmiiksi painettuna, voit tilata ne 10€ hintaan meiltä.

Alta näet materiaalien esittelyvideot.

Huolikortit – nuorten hoivaajien huolia

Huolikortit pitävät sisällään väittämiä sellaisten lasten ja nuorten kokemuksista ja elämästä, joiden läheinen on sairastunut ja on syytä epäillä, että läheisen tilanne kuormittaa tai huolestuttaa nuorta.

Korttien tavoitteena on tehdä nuorelle ja ammattilaiselle näkyväksi nuoren kantama huoli, vastuut ja kuormitus, helpottaa nuoren tilanteeseen liittyvien kokemusten ja tunteiden tunnistamista ja sanoittamista sekä toimia nuoren kanssa käytävän keskustelun apuvälineenä.

Lataa huolikortit käyttöösi tästä ja käyttöohje tästä. Jos haluat materiaalit valmiiksi painettuna, voit tilata ne 10€ hintaan meiltä.

Tulostusohje: Tulostaessasi kortteja, valitse tulostimesi tulostusasetusikkunasta kaksipuoleinen tulostus. Tällöin tiedosto tulostuu oikein ja saat käyttöösi kaksipuoleiset kortit.

Kysy nuorelta -opas

Opiskelijatyöt ja luentomateriaalit

Pro gradu -tutkielma, erityispedagogiikka, Kärkkäinen Katri: Nuoren mielenterveys- ja päihdeläheisen tunnistaminen toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijahuoltopalveluiden ammattilaisten näkökulmasta

Pro gradu -tutkielma, sosiaalityö, Karimo Raisa: Mielenterveys- ja päihdeläheisten nuorten palvelutarpeisiin vastaaminen toisen asteen oppilaitoksissa

Opinnäytetyö, sosionomi (AMK), Kanniainen Suvi: Koululähettikoulutusmalli nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten vapaaehtoistoiminnan muotona

Opinnäytetyö, sosionomi (AMK), Lentonen Emilia, Piltonen Sara, Rantala Johannes: Nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten syrjäytymisen ehkäisy kohtaamisen kautta

Luentodiat, Katri Kärkkäinen: Nuoren mielenterveys- ja päihdeläheisen tunnistaminen toisen asteen oppilaitoksissa (9.3.2021)

Pin It on Pinterest

Lahjoita