Auttava omainen

Mut sit kun siinä on se vertaistukihenkilö, ku se kertoo niist omista kokemuksistaan ja miten hän on selvinnyt ja miten hän on jaksanut, ni just se, et tää vertaistukihenkilö pystyy antaa niit vinkkejä ihan arjen jaksamiseen ja voimavaroihin.”

Auttava omainen – vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin 2012 – 2016

Auttava Omainen -projekti toteutettiin kumppanuushankkeena FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n sekä Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistyksen kanssa. Hanke sai jatkoa vuosina 2012–2014 käynnissä olleeseen Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa -hankkeelle. Hankkeen rahoitti RAY.

Hankkeen tarkoituksena oli tukea omaisia viemällä omaisneuvonta- ja vertaistukipäivystys Turun Kupittaan sairaalaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Halikon ja Uudenkaupungin sairaaloihin, Someron mielenterveys- ja sosiaalitoimistoon sekä Runosmäen sosiaali- ja terveysasemalle.

Projektityöntekijät rekrytoivat ja kouluttivat vapaaehtoiset vertaisneuvojat toimintaan sekä toimivat heidän työparinaan. Projektissa koulutettiin myös yhteistyötahojen henkilökuntaa ja vertaisneuvojia työparityöskentelyyn. Omaisneuvonnalla ja vertaistuella pyritään ennaltaehkäisemään omaisen uupumista ja mahdollista omaa sairastumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 kehottaa terveydenhuoltoa hyödyntämään enemmän asiakaslähtöisiä, kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuvia tukimuotoja. Jatkoprojektin tavoitteena oli lisätä omaisen hyvinvointia kouluttamalla, kehittämällä ja käynnistämällä terveydenhuollon ammattilaisen ja vertaisten kanssa toteutettavaa työparityöskentelyä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

PROJEKTIN VISIO 

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa henkilökunta tunnistaa ja huomioi omaisen tuen tarpeen ja hyödyntää vertaistukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ohjaa omaisia tuen piiriin.

TAVOITTEET

Koulutetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilökuntaa vertaisten kanssa toteutettavaan työparityöskentelyyn, omaisten huomioimiseen ja huolen puheeksi ottamiseen.
Käynnistetään vertaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen työparityöskentely perusterveydenhuollossa Turussa Runosmäen terveysasemalla ja Someron mielenterveysyksikössä. Työparityöskentelyä (vertaistuellinen omaisneuvonta) toteuttavat PPPR-hanketyöntekijät, Someron mt-yksikön työntekijät ja omaisyhdistysten vertaiset.
Kehitetään ja käynnistetään vertaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen työparityöskentelyä erikoissairaanhoidossa Turun Kupittaan, VSSHP:n Halikon ja Uudenkaupungin psykiatrisissa sairaaloissa. Työparityöskentelyä toteuttavat erikoissairaanhoidon työntekijät ja omaisyhdistysten vertaiset. Työparityöskentelyä voidaan toteuttaa esimerkiksi omaisryhmien ohjaamisen muodossa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Turun psykiatrian erikoissairaanhoidon Kupittaan sairaala
Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin Halikon sairaala ja Uudenkaupungin sairaala
Someron kaupunki
Turun kaupunki, Runosmäen Sosiaali- ja terveysasema (PPPR-hanke)
Alueiden muut yhdistykset

Ota yhteyttä

Milla Roos
Milla Roos

Toiminnanjohtaja

p. 044 793 0581
[email protected]

Lue lisää

Pin It on Pinterest

Lahjoita