Materiaalipaketti omaiselle

Tälle sivulle on koottu materiaalia, jota annamme läheiselle keskustelutuen tapaamisessa. Keskustelutukemme on tarkoitettu kaikille, joiden läheinen sairastaa tai oireilee psyykkisesti tai käyttää päihteitä väärin. Materiaali sisältää tietoa keskustelutuen toimintaperiaatteista ja omaisen prosessista sekä oppaita omaiselle eri tilanteisiin.

Keskustelutuen toimintaperiaatteet

Keskustelutuki on maksutonta, ja sen tavoitteena on tukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvointia. Keskustelutuki perustuu myötätuntoiseen kohtaamiseen ja voimavarojen vahvistamiseen. FinFamien työntekijät ja vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia. Keskustelutuki on täysin luottamuksellista. Asiakas voi ottaa yhteyttä ja asioida myös nimettömästi.

FinFamissa keskustelutukea antavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset. Asiakas saa halutessaan mukaan keskusteluihin myös vertaisen, joka on yhdistyksen kouluttama vapaaehtoinen.

Tapaamiset kestävät noin 45–90 minuuttia, ja keskusteluja voidaan järjestää 1–5 kertaa. Tapaamisten kesto ja tapaamiskertojen määrä sovitaan tapauskohtaisesti riippuen asiakkaan tilanteesta. Esimerkiksi perheen tai pariskunnan tapaamiseen tarvitaan usein pidempi aika.

Asiakkaiden henkilötiedoista ei tehdä tilastoa, mutta toiminnan rahoittajalle (STEA) tilastoidaan taustatietoja (ikä, sukupuoli) ja tapaamisista pyydetään asiakaspalautetta. Tilastointi ja palaute kerätään nimettömästi.

Omaisen prosessi

Omaisen prosessi on kuvaus siitä, millaisia kokemuksia ja tunteita omainen saattaa käydä läpi läheisensä sairastaessa. Kuten sairastunut myös omainen käy läpi omaa toipumisprosessiaan. Omaisen prosessin vaiheet voivat toistua eri järjestyksessä ja eri henkilöillä eri tavoin. Läheisen sairauden oireiden paheneminen voi aloittaa omaisen kohdalla prosessin uudelleen. Kuitenkin, jos sairaus kroonistuu, omaisen läpikäymät prosessin vaiheet nopeutuvat ja tilanteista voidaan toipua nopeammin.

1. Hälytysvaihe
Hälytysvaiheessa läheinen on juuri sairastunut, tai läheisellä on sairaudessa haastavampi vaihe esim. psykoosi. Omainen saattaa käydä läpi tunteiden kaaosta. Tunteisiin voi kuulua häpeää, syyllisyyttä ja vihaakin. Hälytysvaiheessa yleistä on, että omainen pystyy harvoin vielä käsittelemään omia tunteitaan vaan joutuu työntämään ne sivuun ja keskittymään sairastuneen kokemukseen ja tilanteeseen. Usein tunteiden etualalla voi olla katkeruus tai kriittisyys joko yleisesti elämää kohtaan tai esim. hoitotahoa kohtaan. Tässä prosessin vaiheessa läheinen ei välttämättä pysty vastaanottamaan tai käsittelemään saamaansa tietoa. Esim. ammattihenkilökunnan antamat ohjeet eivät jää välttämättä mieleen.

2. Osallisuuden vaihe
Osallisuuden vaiheessa tunteita voi usein alkaa jakaa perheen, ystävien tai vertaiskokemusten avulla. Osallisuuden vaiheessa alun tunnelukot saattavat aueta, ja omaisella saattaa olla mahdollisuus käsitellä myös omia tunteitaan ja ajatuksia. Alun äkillisen, kuormittavan tilanteen jälkeen uutta tilannetta voidaan pystyä tarkastelemaan eri näkökulmista. Mitä tämä tilanne tarkoittaa minulle? Voimavarojen vapautuminen: omainen pystyy jälleen näkemään myös muita asioita elämässä, kun sairastavan akuutti vaihe on jo tasaantunut.

3. Ymmärtämisen vaihe
Ymmärtämisen vaiheessa omainen pystyy käsittelemään ammattitaholta saatua tietoa ja vertaisten kokemuksia omaksi hyödykseen. Omaisen käsitys tilanteesta saattaa muuttua realistisemmaksi. Tässä vaiheessa informaatiota pystytään käyttämään soveltaen oman itsen sekä sairastuneen läheisen tilanteen sopivalla tavalla.

4. Voimaantuminen
Voimaantumisen vaiheessa omainen on hyväksynyt, että läheisen sairaus on osa elämää ja elämässä on sen lisäksi myös tilaa muille asioille. Asenteet ja arvot saattavat mennä uusiksi. Omainen saattaa pohtia, mikä on tärkeää elämässä ja mikä on hyvää elämää. Voimaantumisvaiheessa omaksutaan uusia toimintakäytänteitä arkeen sekä sopeudutaan erilaiseen elämään. Voimaantumisvaiheessa omainen saattaa haluta myös alkaa auttamaan ja tukemaan muita samassa tilanteessa eläviä.

Keskustelutuki

Lue lisää omaisille suunnatusta keskustelutuesta.

Pin It on Pinterest

Lahjoita