Moip! 2016-2019

 ”Moipissa olen oppinut terveen itsekkyyden, rajaamaan asioita ja ajattelemaan ja asettamaan itseni etusijalle; jos ei itse jaksa niin ei voi auttaa muita. Pitää siis olla itse kunnossa, että voi auttaa muita ja omaan hyvinvointiin pitää panostaa.” -Moip!-nuori

 Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi – Moip! 2016-2019.

Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi-hanke on vuosina 2016 – 2019 toiminut Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry:n ja Salon seudun FinFami ry:n kumppanuushanke. Hanke tunnetaan paremmin nimellä Moip!, joka tulee hankkeen sanojen alkukirjaimista.  Toimintavuosinaan hanke tuotti kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvan vertaistuellisen mallin nuorille 16 – 29 – vuotiaille mielenterveys- ja päihdeomaisille. Hanke vastasi tarpeeseen luoda matalan kynnyksen palvelu, jolla voidaan tukea nuorten aikuisten jaksamista sekä tarjota turvallinen ympäristö työstää omaiskokemusta ja siihen liittyviä asioita.

Hankkeessa luodulla mallilla pyrittiin lisäämään 16 – 29 – vuotiaiden nuorten aikuisten mielenterveys- ja/tai päihdeomaisten yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä työ- ja koulutusmarkkina-aseman vahvistamista. Hankkeessa luotua mallia pilotoitiin Turun ja Salon seudulla hankkeen toimintavuosina. Kaikki hankkeessa järjestetty toiminta oli vapaaehtoisuuteen perustuvaa, luottamuksellista ja osallistujille maksutonta. 

Toimintaa järjestettiin yli kuntarajojen – vaikka toiminnan konkreettinen toteutus tapahtuikin pääasiassa Turun seudulla. Hankkeen aikana toteutettiin neljä vertaisryhmäprosessia, joihin osallistui kaikkiaan 49 nuorta aikuista. Kaikki vertaisryhmäprosessit toteutuivat Turussa, mutta ensimmäisessä ryhmässä oli mukana kolme nuorta myös Salon seudulta. Osana vertaisryhmäprosesseja toteutettiin hankkeen aikana kaikkiaan kolme aloitusviikonloppua ja neljä prosessin päätösviikonloppua. Yksilötukea, avointa ryhmätoimintaa, vertaiskaveritoimintaa ja oppilaitoksiin sekä erinäisiin verkostoihin vietävää vaikuttamistyötä toteutettiin hankkeen aikana hankkeen aikana sekä Turussa että Salossa.

Hankkeen päätavoite oli luoda nuorille mielenterveysomaisille elämänkokemuksesta oppimisen mahdollisuuksia ja kehittää heille soveltua vertaistuellisia toimintatapoja, joilla vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyteen.

 

 

Ota yhteyttä

Milla Roos
Milla Roos

Toiminnanjohtaja

p. 044 793 0581
[email protected]

Lue lisää

Pin It on Pinterest

Lahjoita