Omaisneuvonta

Omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua, joka kestää noin 1 – 5 kertaa.

Onko sinulla huoli läheisesi mielenterveydestä tai päihteidenkäytöstä? Kaipaatko tukea tai apua tilanteeseen?

Yhdistyksen omaisneuvonta on maksutonta keskusteluapua psyykkisesti oireilevien, sairastuneiden ja päihderiippuvaisten omaisille ja läheisille. Keskustelussa työntekijän kanssa asiakas tai perhe voi käydä läpi sen hetkistä elämäntilannettaan sairastuneen omaisena. Omaisneuvonnan tavoitteena on tukea omaisen selviytymistä ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin.

Keskustelussa voidaan käsitellä esimerkiksi:

  • Perheen vuorovaikutusta
  • Omaa jaksamista ja sitä tukevia tekijöitä
  • Lasten huomioimista
  • Parisuhteen muuttumista
  • Rajojen asettamista
  • Suunnitella toimintatapoja kriisitilanteiden varalle

Saat myös tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksista arkeen. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia, tapaamisia järjestetään noin 1-5 kertaa. Yhdistyksen keskusteluapu ei ole terapiaa, mutta omaisneuvontaa antavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Vertaistuellinen omaisneuvonta
Asiakkaan halutessa omaisneuvontaan on mahdollista saada mukaan vertaisneuvoja.

Vertaisneuvojamme ovat koulutuettuja vapaaehtoisia, joilla on omakohtainen kokemus läheisen psyykkisestä sairastumisesta. Vertaistuellisessa omaisneuvonnassa on mahdollista saada näkökulmia ja kannustusta vertaiselta sekä tietoa ja tukea ammattilaiselta. Vertaisneuvojan voi pyytää mukaan useammalle kerralle tai vain yhteen tapaamiseen.

Ammattilaisen ja vertaisen työparityöskentelyn malli luotiin yhdistyksen Auttava Omainen hankkeessa vuosina 2012 – 2016. Hankkeessa kerätyn palautteen mukaan vertaisen mukanaolo keskusteluissa ja heidän esiin nostama toivon näkökulma kantoi omaisia vaikean ajan yli. Vertaiset toimivat omaisille sijaistoivona, johon omainen saattoi samaistua.

Lisää tietoa asiasta voi kysyä työntekijältä.

Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelun päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä erityisesti silloin, kun toisella tai molemmilla vanhemmilla on mielenterveysongelmia. Perheelle annetaan tietoa psyykkisestä sairaudesta, lapsen kehitysvaiheista sekä lasta suojaavista tekijöistä, kuten koulussa pärjäämisestä, ystävyyssuhteista, harrastuksista, arkipäivän turvallisuudesta ja sujuvuudesta sekä hyvän suhteen merkityksestä aikuiseen. Keskustelujen tavoitteena on perheen kanssa yhdessä löytää keinoja arkeen lasta suojaavien tekijöiden vahvistamiseksi.

Tapaamisissa keskitytään vanhempien valitsemiin aiheisiin heidän perheelleen ominaisella tavalla ja kielellä. Tapaamiset eivät ole vanhempien hoitoa, vaan heillä tulisi olla oma hoitokontakti. Tapaamisia vanhempien kanssa on 1 – 3 kertaa.

Vaitiolovelvollisuus

Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki yhteydenotot ja saamamme tiedot käsitellään luottamuksellisina.

Halutessasi voit asioida yhdistyksellämme myös nimettömästi.

tyks psykiatrian omaisneuvojat

Turussa kuntoutuspoliklinikalla tai osastoilla hoidossa olevien potilaiden omaiset ja läheiset voivat hakea tukea omaisneuvonnasta.

Omaisneuvojalle voit varata ajan joko soittamalla, jättämällä soittopyynnön tai tiedustelemalla aikaa poliklinikalla/osastolla käydessäsi. Soittaessasi osastolle, kerro varaavasi aikaa omaisneuvojalle!

Omaisneuvojan kanssa voi keskustella potilaan omaisia askarruttavista, hoitoon liittyvistä kysymyksistä sekä psykiatrisesta sairaalahoidosta yleisesti sekä saada tukea omaisena jaksamiseen. Tapaamisissa on myös mahdollisuus vertaistukeen.

Yhteystiedot:
Psykoosiosasto P1
Jani Rantala ja Rasmus Jääskeläinen:
puh. (02) 314 5163

Riippuvuuspsykiatrianosasto R1
Hanna Saarela
puh. (02) 314 5474

Psykoosiosasto P3
Janne Martti
puh. (02) 314 5449 tai 040 1890292

Psykoosiosasto P4
Pia Heinonen ja Hannu Lahtonen
puh.(02) 314 5461

Vanhuspsykiatrian osasto V1
Sirpa Pahalahti
puh. (02) 314 5516

Kuntoutustyöryhmä
Anne Lammela
puh. 040 7490392

TYKS- psykiatria, omaisneuvojat Uusikaupunki, A-sairaala, Välskärintie 2

Aikuispsykiatrian poliklinikka

Päivi Saari: 0504520722

Mia Hirvanen : 0504370288

Anne Tähtinen: 050 5710403

Vanhuspsykiatrian tehostettu avohoito/poliklinikka

Maria Isotupa: 0504520721

Omaisneuvonnan päivystykset (Ilman ajanvarausta)

Työntekijä tavattavissa (myös ilman ajanvarausta) muualla Varsinais-Suomessa:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatria

Ma klo 14 – 17, Kupittaan sairaala, Kunnallissairaalantie 20, rakennus 4, A-rappu, 2. kerros

Näytä kartalla

Uudenkaupungin mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Kuukauden viimeinen torstai klo 9 – 14. Välskärintie 2 A-Sairaala 5. kerros , Uusikaupunki

Näytä kartalla

Runosmäen sosiaali- ja terveyskeskus

Perjantaisin klo 9- 12, Signalistinkatu 2, Turku

Näytä kartalla

Raision päihde- ja mielenterveysyksikkö

Kuukauden ensimmäinen perjantai klo 10 – 12, Nallinkatu 3

Näytä kartalla

Loimaan terveysasema, mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Kuukauden ensimmäinen tiistai klo 9:30 – 14, Vareliuksenkatu 1, Loimaa

Näytä kartalla

Kaarinan mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Kuukauden ensimmäinen torstai klo 8-12, Voivalantie 5

Näytä kartalla

Yhdistyksen omaisneuvojat

Jill Söderdahl
Jill Söderdahl

Omaistyöntekijä (lähihoitaja)

p. 044 793 0580
[email protected]

Satu Säilä
Satu Säilä

Omaistyön koordinaattori (kasvatustieteiden maisteri)

p. 044 793 0587
[email protected]

Sirpa Madsen
Sirpa Madsen

Omaistyön koordinaattori (toimintaterapeutti)

p. 044 793 0585
[email protected]

Pin It on Pinterest